3 Maja i nagrody Fundacji Kulturalnej

Uroczystośċ 3 Maja i nagrody Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

Akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie przygotowana przez Polską Macierz Szkolną w Nowej Południowej Walii, odbyła się w sobotę 5 maja 2018. Na uroczystość w Klubie Polskim w Ashfield przybyli zaproszeni goście reprezentujący władze australijskie, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney, przedstawiciele organizacji australijskich i polskich, nauczyciele i uczniowie szkół języka polskiego, zespoły taneczne, harcerstwo oraz wspaniała grupa Polonii sydnejskiej.

Podczas uroczystości mieliśmy przyjemność gościć Julię Passas – Deputy Mayor Ashfield City Council,  Dorotę Predę – Konsul  RP w Sydney, Alberta Vellę – Prezesa Federacji Szkół Szkόł Etnicznych w NPW, Voytka Eymonta reprezentującego koło Akademikόw Polskich, Ryszarda Adamsa-Dzierzbę z Federacji Polskich Organizacji w NPW, Gosię Vellę ze Związku Nauczycieli Polskich w NPW, Marysię Nowak – Przewodniczącą Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW i ks. Kamila Żyłczyńskiego TChr.

Po okolicznościowych przemόwieniach wygłoszonych przez gości honorowych, głos zabrała Marysia Nowak, która w swoim wystąpieniu podkreśliła starania nauczycieli i uczniów w pogłębianiu wiedzy o historii Polski w setnym roku odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

Urodzona w Anglii Marysia Nowakdzięki rodzicom nauczyła się mówić po polsku, poznała polską kulturę i tradycje narodowe. Dzięki temu od wielu lat może dzielić się swoją wiedzą o Kraju z uczniami polskiej szkoły i z harcerzami.

Program artystyczny uroczystości rozpoczęła Olivia Kowalik, uczennica języka polskiego w szkole średniej, utalentowana młoda pianistka. Olivia wykonała Nokturn E flat major op.9, No.2 – Fryderyka Chopina. Zgromadzeni nagrodzili artystkę gromkimi brawami.

Inscenizacja zatytułowana “3 MAJ”, przygotowana przez uczniów polskich szkół w Ashfield i w North Ryde, była upamiętnieniem Konstutucji 3 Maja z 1791 roku. Uczniowie w barwnych kostiumach z epoki doskonale odegrali swoje role, wykazując aktorskie talenty i dobrą znajomośċ  języka polskiego. Większośċ  uczniów należy do trzeciego pokolenia Polakόw urodzonych w Australii i z chęcią uczeszcza do polskich szkόł, aby poznać język ojczysty. Inscenizację koordynowała Marysia Nowak przy aktywnej współpracy z rodziców, nauczycieli.

Pięknym akcentem uroczystości były występy polonijnych zespołów tanecznych “Kujawy”, “Lajkonik”, “Podhale” i “Syrenka”.
„Kujawy” pod dyrekcją Joli Żurawskiej i Zosi Cyganiuk zatańczyly “Sztajerek”. “Tańce Orawskie” oraz piosenkę Kukułeczka zaprezentowali Angelika i Patryka Druć z zespołem “Lajkonik” pod dyrekcją Uli Lang.  Wystąpili też tancerze “Podhala” pod dyrekcją Daniela Gadd i zespół  “Syrenka”  pod dyrekcją Andrzeja BorysiewiczaWystępy polskich zespołów folklorystycznych zawsze są entuzjastycznie odbieranę przez widzów, których muzyka i kolorowe stroje przenoszą w wyobraźni do bogatych w tradycje regionόw Polski.

 • fot. Archiwum Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW

W dalszej części  zostały wręczone, już po raz 27. nagrody stypendialne Fundacji  Kulturalnej im. harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego.

Dzięki fundatorowi śp. Witoldowi Szupryczyńskiemu, którego  oryginalny kapitał Fundacji  został powiększony o donacje śp. Janiny Neronowicz,  śp. Wiesi Szupryczyńskiej, śp. Natalii Kułakowskiej, Stowarzyszenia Polskich Kombatantόw (SPK) oraz dzięki  corocznym dotacjom osób prywatnych. Fundacja od wielu lat kontynuuje  tradycję nagradzania wyróżniającej się młodzieży za naukę języka ojczystego, utrzymanie tradycji narodowych i promocję polskiej kultury. 

Nagrody wręczono w obecności Honorowego Powiernika Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego mgr. inż. Jerzego Moskały OAM,  emerytowanego Prezesa Koła Akademików  Polskich. Pieczę nad Funduszem sprawują powiernicy reprezentujący Koło Akademików Polskich  i przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW.

Finalistami nagrody pieniężnej Fundacji  Kulturalnej im. harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego w roku 2018 zostali:

 • Monika Dąbrowski
 • Krystian Davis
 • Patrik Druċ
 • Bethany Maya Douglas
 • Damian Kryj-Bednarski
 • Jeremy Skrzypka
 • Natasha Weston
 • Natalia Zięba
  Nagrodzonych prezentowała w imieniu powiernikόw Fundacji Elżbieta Cesarski.

Nagrody w postaci książek i dyplomów otrzymali najlepsi uczniówie polskich szkół sobotnich. Na poziomie podstawowym pręzentowała Barbara Potaczała powiernik Fundacji. Nagrody te otrzymali następujący uczniowie:

 • Julia Fenik Szkoła Polska w Ashfield
 • Klara Goldberg Szkoła Polska w Liverpool
 • Pasquale LavoratoPolska Szkoła Macarthur
 • Amelia Korczowski Szkoła Polska w Marayong
 • Alan Kolodziejski   Szkoła Polska w Newcastle
 • Maja MaziukSzkoła Polska w North Ryde
 • Adam Małkiewicz Szkoła Polska w Randwick 

W imieniu nagrodzonych stypendystόw wspaniałą grą na fortepianie podziękował Jeremy Skrzypka, maturzysta z roku 2017, niezmiernie utalentowany pianista. Jeremy wykonał, z wielkim wyczuciem  utwory Fryderyka Chopina: “Fantazja–Impromptu”  i “Nokturn B flat minor”.

Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów w nauce języka polskiego i poczucia dumy z polskich korzeni.

W roku obchodów 100-lecia Niepodległości Polski każda ze szkół  otrzymała książkę Kocham Polskę – Historia Polski dla naszych dzieci”. 

Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowania wszystkim gościom i wykonawcom za udział w uroczystości, nauczycielom i uczniom szkόł polskich, utalentowanym młodym pianistom, zespołom tanecznym Kujawy, Lajkonik, Podhale i Syrenka. W uroczystości wzięły udział Polskie Szkoły: z Ashfield, Liverpool, Marayong,  Macarthur, Randwick, Newcastle i North Ryde.

Dziękujemykombatantom i harcerzom za honorowe poczty sztandarowe. Leszkowi Szymańskiemu za obsługę sprzętu muzycznego. Zdzisławowi za filmowanie i rodzicom nagrodzonych uczniόw za zdjecia. Dziękujemy Klubowi Polskiemu w Ashfield za udostępnienie sali koncertowej, oraz polskim mediom za promocję uroczystości: Expressowi Australijskiemu; Pulsowi Polonii, Tygodnikowi Polskiemu; Bumerangowi Polskiemu; SBS Radio i Radio 2000FM.

Zapraszamy do szkόł polskich!
Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji. Popierajmy naukę języka polskiego i całe szkolnictwo polskie na dalekich od Polski Antypodach.

Za Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW i w imieniu powierników Fundacji  Kulturalnej im. hm. Witolda Szupryczyńskiego

Elżbieta Cesarski