71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

IMG_8052_w
foto Express Polsko-Australijski
INFORMACJA WŁASNA

Z inicjatywy Zarządu Klubu Polskiego w Ashfield, w niedzielę 3 sierpnia 2015, uczczono 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na uroczystość zaproszono uczestników Powstania Warszawskiego: por. Zbigniewa Styszewskiego, ps. Szósty, Oddział 217 Kontrwywiadu AK; por. Michała Malinowskiego, ps. Max, Oddział 666; por. Ryszarda Czeczucha, ps. Ciapek, Zgrupowanie Ruch, Batalion Dzik; por. Lecha Gade, ps. Leszek, Główna Kwatera AK; por. Barbarę Eustachiewicz, Batalion Iwo – Śródmieście.
Wśród zaproszony gości obecni byli:  Burmistrz Ashfield Lucille McKenna; Konsul RP Regina Jurkowska; Przełożony Prowincji Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii ks. Przemysław S. Karasiuk; Prezes Koła SPK Nr 1 Mieczysław Swat; Prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia Adam Gajkowski; Sekretarz Związku Polskich Więźniów Politycznych Hubert Błaszczyk; Prezes Związku Polskiego Cabramatta Krystyna Cyroń.
Obecni byli także członkowie organizacji kombatanckich i licznie zgromadzeni członkowie Klubu Polskiego w Ashfield.
Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczęto uroczystym odsłonięciem odrestaurowanego, na zlecenie Klubu Gazety Polskiej – Sydney, godła Rzeczypospolitej i emblematów wojskowych.
Pracę nad insygniami powierzono Jarosławie Jachowskiej, która przy pomocy Andrzeja Ciupaka wykonała piękne, zadziwiające precyzją wykonania hafty. W ramy oprawił je znany artysta malarz Krys Kos.
Oficjalnego odsłonięcia insygniów  dokonał por. Lech Gade.
 W dalszej części uroczystości goście wysłuchali przemówień wygłoszonych dla upamiętnienia bohaterskich zmagań powstańców warszawskich z przeważającymi siłami armii niemieckiej.
W części artystycznej wysłuchano programu słowno-muzycznego przygotowanego przez Bożenę Szymańską, Jolę Komicz i Wiesława Rogolińskiego.
Uroczystość prowadził dr Ryszard Dzierzba, wiceprezes Zarządu Klubu Polskiego w Ashfield. Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwali  dyrektorzy Zarządu Klubu: Staszek Żak i Maciej Jarysz.

DSC_5045
Burmistrz Ashfield Lucille McKenna i wiceprezes Zarządu Klubu Polskiego w Ashfield dr Ryszard Dzierzba
foto Bogumila Filip

DSC_5000
Konsul Generalna RP w Sydney Regina Jurkowska
foto Bogumila Filip

DSC_4989
Druhna Marysia Nowak i por. Jozef Kozlowski
foto Bogumila Filip

DSC_4960
foto Bogumila Filip

DSC_5017
Por. Barbara Eustachiewicz foto Bogumila Filip

DSC_4965
foto Bogumila Filip

DSC_4973
foto Bogumila Filip

DSC_5021
foto Bogumila Filip

DSC_5051
Wieslaw Rogolinski foto Bogumila Filip

IMG_0012
foto Krzysztof Maczynski

IMG_0012
foto Krzysztof Maczynski

IMG_0024
foto Krzysztof Maczynski

IMG_0028
foto Krzysztof Maczynski

IMG_0050
foto Krzysztof Maczynski

IMG_0095
Jola Komicz, Wieslaw Rogolinski, Bozena Szymanska
foto Krzysztof Maczynski