About us

Express. The Australian-Polish Magazine published in Sydney, Australia by Vide Publishing.
Contact: express@polishexpress.com.au, www.polishexpress.com.au.

Zapraszamy do współpracy.
Przyjmujemy do publikacji teksty traktujące o sprawach polonijnych i społecznych, recenzje książek, o kulturze i wydarzeniach artystycznych, zdrowiu, turystyce i gotowaniu.
Maksymalna ilość znaków 10000.  Magazyn jest dostępny dla czytelników nieodpłatnie, dlatego nie jesteśmy w stanie oferować autorom wynagrodzenia za publikowane teksty.
Zainteresowanych publikowaniem na portalu www.polishexpress.com.au prosimy o kontakt mailowy i przesyłanie propozycji na adres express@polishexpress.com.au. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji nadesłanych tekstów.

Vide Publishing is a registered business owned by Ardomex Pty Ltd, ACN 164737688.