ADASTRA XXIV „Nasze wczoraj, dziś i jutro”

Marysia Nowak

KONFERENCJA INSTRUKTORSKA DLA HARCEREK I HARCERZY ADASTRA XXIV – „Nasze wczoraj, dziś i jutro”

Konferencja instruktorska ADASTRA jest zwoływana co pięć lat przez naczelniczkę harcerek. W tym roku zjazd został zwołany przez naczelniczkę Aleksandrę Mankowską hm z Anglii.

Konferencja odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie, Doylestown, PA, USA. Organizacją zajął się hufiec Podhale z Krysią Kajkowska-Merrick na czele . Obecnych było około 200 instruktorów z całego świata miedzy innymi z USA, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i z Australii.

Australię reprezentowała duża grupa instruktorów. Przyjechała nasza Komendantka Chorągwi Urszula Daniels hm oraz Ala Lew hm i Krysia Dutkowska phm z Brisbane, hufcowa Irena Kutypa pwd i Monika Paszkiewicz pwd z Melbourne.

A z Sydney hufcowa Irena Waśko phm, hufcowy Robert Grochulski pwd, nasza druhna Babcia Halinka Prociuk phm, Ania Chawa phm, Dana Douglas pwd, Marysia Nowak hm, Jurek Nowak KPH i też nasz wielebny kapelan ze Sydney ks. Kamil Żyłczyński pwd TChr. Było nas razem 13 osób.

Nie wszyscy wylecieli o tej samej porze i tym samym samolotem. Każdy miał jeszcze dodatkowe plany miejsca do odwiedzenia w Ameryce czy w Kanadzie. Natomiast spotkaliśmy się wszyscy w Filadelfii przed wycieczkami zorganizowanymi przez hufiec harcerek Podhale działający na terenach NY i okolicach z Iloną Zakrzewską hm na czele. W czwartek odbyła się piesza wycieczka po Filadelfii a w piątek autokarem pojechaliśmy do Lancaster odwiedzić miasteczko Amiszów.

Amisze są znani z prostego życia, strój zwykły i niechęć do przyjęcia wielu udogodnień nowoczesnych technologii. Historia Kościoła Amiszów rozpoczęła się z schizmy w Szwajcarii w grupie szwajcarskich anabaptystów w Alzacji w 1693 pod przewodnictwem Jakob Ammann. Ci, którzy naśladowali Ammann stali się znani jako Amisze.

Z Lancaster zawieziono nas do amerykańskiej Częstochowy do Doylestown. Po ulokowaniu nas w pokojach czy na Sali, rozpoczęła się ADASTRA nasza konferencja instruktorska.

Ojciec Bartłomiej Marciniak wraz z ks. Kamilem Żyłczyńskim TChr. odmówili modlitwę na rozpoczęcie konferencji.

Aleksandra Mańkowska hm nasza naczelniczka harcerek wybrała bratek o 3 płatkach jako emblemat naszej ADASTRA i wytłumaczyła, że jeden płatek oznacza nasze wczoraj, jeden nasze dziś, a ostatni nasze jutro.

Beata Pawlikowska hm, Michał Czabiński hm i Krysia Kajkowska-Merrick włączyli się do powitania gości podkreślając 100 lecie Niepodległości Polski, które się celebruje w tym roku.

W krótce zawołano nas na kolacje do wielkiego refrektarzu domu pielgrzyma. Powitania były bardzo radosne gwarne i pelne uśmiechu. Przyjazd osób z różnych stron świata pozwoliło na spotkanie dawnych i nowych znajomych instruktorów. Po kolacji uczestniczyliśmy w kominku prowadzonym przez Basię Chałko hm i hufiec Tatry USA „Wczoraj /Nasza Przeszłość”.

W sobotę Msza święta koncelebrowana przez ks Kamila Żyłczyńskiego i Ojca Bartłomieja Marciniaka odbyła się już o 7 rano. Zmiana czasu nie ułatwiła nam wstać na tak rychłą pobudkę.

W czasie dnia odbyły się prelekcje i dyskusje. Między innymi bya prelekcja na temat psychologii dziecka i szacunek do stopni harcerskich. Wygłoszona prelekcja „ZHP Nasze Dziedzictwo, Nieprzerwalna służba, Nienaruszalna ciągłość prawno-organizacyjna” była wyjątkowo ciekawie przedstawiona przez Teresę Łakomy Szadkowską hm i Jagodę Kaczorowską hm. ilustrowana przeźroczami prezentującymi wybitnych postaci z historii harcerstwa.

Warsztaty i dyskusje obejmowały tematy np : rola harcerstwa w Polonii, potrzeby umundurowania; cel Węzełka i potrzeby na terenach, praca w zastępach oraz kształcenie instruktorek były przykłady tematyki poruszonej. Tematów było dużo więcej.

Po cennych i ciekawych warsztatach odbyła się Wielka Gra na temat Klasztoru Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown. Zorganizowana w formie wielu pytań (scavenger hunt). Każdy z instruktorów miał odpowiedzieć na 50 pytań związanych z ośrodkiem. Nasza grupa przyłączyły się do druhny Dzidki z Podhala i udało nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania względnie szybko.

Po południu odbył się Apel Poległych na cmentarzu pod pomnikiem Husarza. Hm. Barbara Chałko z instruktorami i Aną Chawą hm reprezentującą Australię odczytali liste zasłużonych poległych harcerzy a zgromadzeni odpowiadali  “Cześć Ich Pamięci”. Nastrój był niezmiernie podniosły i długo zostanie w naszej pamięci.

Podczas zjazdu mieliśmy możliwość na dłuższe spotkania, wspominania, robienia zdjęc, i poznawanie nowych pełnych zapału osób. Wiek nie odgrywał tu roli. Atmosfera była ciepła, braterska i koleżeńska. Czuć było radość w tych spotkaniach a cisza nocna przedluzała się aż do switu i cóż się dziwić skoro przyjechaliśmy z tak daleka na tak bardzo krótki czas.

Ostatni kominek pod wezwaniem „Dzisiaj” prowadziła druhna Dzidka (Maria Bielska hm).

Kominek łączył nas razem w atmosferze braterskiej przyjaźni.

W niedziele były dwa wykłady na tematy poruszające pracę wędrowniczą prowadzona przez naszą Alę Lew hm z Brisbane a drugi temat obejmował wykorzystanie technologii w harcerstwie przygotowany przez Michała Czabańskiego hm.

Przed południem braliśmy  udział we Mszy Świętej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z zuchami Podhala. Msza święta była koncelebrowana przez Ojca Paulina Bartłomieja Marciniaka i naszego kapelana Ks Kamila Żyłczyńskiego. Modliliśmy się za brać harcerską na całym świecie.

Zakończenie i podziękowanie organizatorom ADASTRA odbyło się w kościele. Aleksandra Mańkowska hm. wręczyła plakaty z podziękowaniem bardzo zasłużonej kadrze z hufca Podhale z Krysią Kajkowską-Merrick na czele.

Gratulujemy organizatorom za tak znakomicie przygotowaną ADASTRA 2018. Jesteśmy  bardzo zadowoleni ze tak bardzo liczna grupa instruktorów przyjechaźa na konferencję! Grupa z Australii powróciła na antypody zadowolona i pełna nowych harcerskich wrażeń! Serdecznie dziękujemy! Czuwaj!

Marysia Nowak hm
Przewodnicząca Obwodu w Sydney Hufców Kraków i Polesie