Ankieta Ośrodka Badań nad Migracjami UW (The Centre for Migration Research)

Uniwersytet Warszawski fot. Nieszka/Wikipedia CC3

Ośrodek Badań nad Migracjami (Uniwersytet Warszawski) poszukuje Polek i Polaków, którzy chcieliby się podzielić historią swojego życia w różnych krajach poza Polską. Udział w badaniu, przeprowadzanym w ramach projektu „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich migrantów po 1989 roku” polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety internetowej. Do udziału w badaniu organizatorzy zapraszają wszystkie pełnoletnie osoby, które urodziły się w Polsce a obecnie mieszkają w innym kraju (od co najmniej 3 miesięcy). Uczestnikom badania gwarantujemy pełną anonimowość a wypełnienie ankiety zajmie Państwu jedynie około 20 minut.

Ankietę mogą Państwo wypełnić pod adresem:  

https://lab.ankieta-online.pl/q/morka_3_020119/?mode=m

W razie pytań organizatorzy ankiety proszą o kontakt mailowy: multimig@uw.edu.pl

Więcej informacji o tym projekcie znajdą Państwo na stronie: http://multimig.uw.edu.pl/


English version:

The Centre for Migration Research (University of Warsaw) is looking for Poles who would like to share the story of their life in countries outside of Poland. Participation in this study, carried out within the framework of the project “In search of a theory of repeated migration: a quantitative and qualitative study of Polish migrants after 1989”, is based on a questionnaire style survey. All persons of legal age who were born in Poland and now live in a different country (for a minimum of 3 months) are invited to participate in the study. Participants of the study are guaranteed full anonymity. Completion of the survey is estimated at about 20 minutes. The survey is accessible at:

https://lab.ankieta-online.pl/q/morka_3_020119/?mode=m

All enquiries should be addressed to: multimig@uw.edu.pl

Further information regarding our project can be found at: http://multimig.uw.edu.pl/