Artystyczna podróż do Barcelony

Artystyczna podróż do Barcelony z Piotrem Perskim

W niedzielȩ 10 grudnia br. w Klubie Polskim w Ashfield, publiczność, która przyszła obejrzeć wystawȩ pn. „Barcelona w miniaturze” miała okazjȩ poznać bardzo ciekawego artystȩ – malarza, autora prac, Piotra Perskiego. Twórczość artysty obejmuje malarstwo, grafikȩ, ceramikȩ i rysunek, a wystawa w Klubie składała siȩ z miniatur prac olejnych, w wiȩkszości przedstawiających pejzaże Barcelony. Zachwycały wyśmienite kolory, gra świateł i rozległe widoki tego piȩknego miasta.

Piotr Perski pochodzi z Kalisza.  Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Łodzi – w Akademii Sztuk Piȩknych na wydziale malarstwa, a od blisko 20 lat mieszka i pracuje w Barcelonie.  We wrześniu br. obronił pracȩ doktorską na uniwersytecie w Barcelonie. 

Jego obrazy, które były wystawiane w ważnych galeriach miasta, takich jak Sala Parés i Jordi Barnadas oraz w innych krajach – w Stanach Zjednoczonych,  Singapurze, Hiszpanii, Polsce, Niemczech i na Cyprze – są dowodem szczególnego zainteresowania tym artystą.  Otrzymał stypendia: MAEE, Mondariz Wellness Foundation, Talens i Institute Ramon Llull.

Barbara Konkołowicz, prezes Koła Akademików Polskich, powitała artystȩ i przybliżyła jego sylwetkȩ publiczności. Piotr Perski rozpoczął spotkanie od obszernej informacji na temat swojego warsztatu i technik, jakie stosuje tworząc wielorakie dzieła. Ilustrowal to wyświetlaniem zdjȩć swoich prac, których gama rozpiȩtości i świetna jakość artystyczna były imponujące. Hiszpania to ojczyzna wielu wspaniałych mistrzów malarstwa i Piotr Perski wyraźnie jest zafascynowany ich klasą oraz doskonałym warsztatem. Podczas wystąpienia artysty czuło siȩ jego ogromną pasjȩ i marzenie, aby dorównać najlepszym. Piotr Perski jest artystą o międzynarodowej renomie, który potrafi podjąć każdy temat – architekturȩ miejską, wnȩtrza pałaców, portrety, kwiaty, ceramikȩ figuratywną.

Malarstwo Piotra Perskiego to również niebo, i dachy, na których często siedzi i maluje. Twarz miasta zalanego ciepłym swiatłem południa, odkrywa z wysokości. Zieleń w jego pracach jest bardzo intensywna i stanowi przeciwwagȩ dla ciȩżaru chmur, które sprawiają wrażenie, jakby miały runąć wprost na dachy budynków Barcelony lub wpaść do morza.

Podobno kiedyś Piotr malował ludzi, ale od przyjazdu do Barcelony w jego malarstwie nie ma postaci. Jest ostra gra swiateł, kolorów i cieni, dająca duże kontrasty,  a mistrzowskie pociągniȩcia pȩdzlem  tworzą piȩkne widoki krajobrazów. Na małej powierzchni potrafi umieścić ogromną przestrzeń z mnóstwem szczegółów w zachwycających kolorach. Podczas spotkania wyświetlał swoje prace, przedstawiające  esencjȩ miasta i malownicze zachody słońca. Zwrócił uwagȩ na zmiany swiatła w tych samych miejscach o różnych porach dnia i roku. Piotr ma swoje ulubione miejsca w mieście, gdzie najlepiej tworzy siȩ o wschodzie słońca.  Nie bez powodu nazywany jest malarzem nieba Barcelony. To co osiągnął do tej pory, i to co zobaczyliśmy podczas prezentacji, w pełni uzasadnia takie stwierdzenie.

  • fot. Małgorzata Kwiatkowska

Była to bardzo interesująca sesja, którą zorganizował Klub Polski w Ashfield, a sprawami logistycznymi zajȩła siȩ niżej podpisana.

Małgorzata Kwiatkowska