Badacze z dwóch polskich ośrodków uruchomili dwa systemy szyfrujące oparte na zasadach mechaniki kwantowej

Takiej transmisji danych nie da się przechwycić bez wiedzy prawowitego odbiorcy.

Fot. UW

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), w ramach Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT) uruchomili dwa systemy do tzw. kwantowej dystrybucji klucza (ang. quantum key distribution – QKD).

Jest to technika używana do szyfrowania informacji w oparciu o zasady mechaniki kwantowej, na mocy których przechwycenie przesyłanych w ten sposób wiadomości jest niemożliwe, bez zaalarmowania stron tworzących klucz kryptograficzny. To idealny sposób wysyłania wszelkich poufnych informacji – medycznych, bankowych, czy patentowych.

„Technika QKD polega na przeprowadzeniu odpornej na wszelkie ataki hakerskie wymianie kluczy kryptograficznych, które stanowią recepturę zarówno na zaszyfrowanie, jak i odszyfrowanie wiadomości. Można ich następnie użyć do szyfrowania symetrycznego, co oznacza, że zarówno szyfrowanie jak i deszyfrowanie przebiegają z użyciem tego samego klucza. Nośnikami informacji w postaci bitów klucza są pojedyncze fotony, czyli cząstki światła przejawiające kwantowe właściwości, które możemy przesyłać światłowodami” – wyjaśnia Adam Widomski, doktorant z Wydziału Fizyki UW, cytowany w komunikacie Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsze testy zostały przeprowadzone w obrębie głównej siedziby PCSS, a następnie wykorzystano istniejącą infrastrukturę światłowodową Poznania, przez którą udało się bezpiecznie nadać i odebrać sygnał szyfrowany kwantowo między dwoma jednostkami PCSS oddalonymi od siebie o 7 kilometrów. Wykorzystano do tego sieć tzw. włókien ciemnych, czyli światłowodów, którymi aktualnie nie jest prowadzony żaden ruch sieciowy. W dalszej kolejności do stworzonego połączenia przystosowane zostaną także inne urządzenia badawcze PCSS – informuje UW.

Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły zagwarantować poprawność działania systemu QKD w obrębie 70 kilometrów od nadajnika. W perspektywie dwóch lat w ramach projektu NLPQT naukowcy planują zbudować połączenie tego typu między Poznaniem a Warszawą.

Więcej informacji na stronie: Uniwersytetu Warszawskiego

PAP – Nauka w Polsce