Bal Federacji

 sobotę, 27 sierpnia 2016 r. w Klubie Polskim w Ashfield odbył się pierwszy Bal Federacji Polskich Organizacji w NPW. Gościem honorowym była pani Regina Jurkowska, Konsul Generalny RP w Sydney. 

Na Balu bawiło się ponad 100 osób. Wszystkie przygotowane stoliki były zajęte. Oranizatorzy, Zarząd Federacji, zadbali o to, aby goście byli zadowoleni. Stoły nakryto białymi obrusami i przyozdobiono kolorowymi kwiatami.

Na sali było bardzo kolorowo także dlatego, że wyeksponowano tam obrazy pana Krisa Kosa. Warto podkreślić, że artysta podarawał dwa obrazy Fereracji Polskich Organizacji w NPW. 

Przybyłych na bal gości przywitał dr Ryszard Adams-Dzierzba, Prezes Federacji Organizacji Polskich w NPW: panią Reginę Jurkowską, Konsula Generalnego w Sydney, księdza Tadeusza Przybylaka, Honorowego Prezesa Federacji pana Jerzego Krajewskiego z małżonką i członków Federacji. 

  • express australijski, polska gazeta w australii

Podczas balu przeprowadzono loterię fantową i licytację obrazów pana Krisa Kosa – prowadził ją pan Hubert Błaszczyk. Chętnych do kupna obrazów było wielu. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Balu i stworzeniu doskonałej, sympatycznej atmosfery podczas zabawy.

Planuje się, że Bale Federacji Organizacji Polskich w NSW będą odbywały się co roku. Już teraz, Zarząd Federacji zaprasza wszystkich, którzy nie mogli przyjść na tegoroczny Bal na następny, w przyszłym roku. 

Uczestnicy Balu bawili się wspaniale tańcząc niestrudzenie w rytm muzyki w wykonaniu pana Szczepana Sułkowskiego. Zakąski dla uczestników balu sponsorował pan Wiesław Paździor, a obiad przygotowała restauracja klubowa Sto Lat.

Życzymy Federacji Polskich Organizacji w NPW dalszych sukcesów w działalności na rzecz Polonii.

Tekst i zdjęcia Bogumiła Filip