Biskupi katoliccy z krajów nordyckich w Szczecinie

Biskupi nordyccy na XXIX Dniach Integracji i Ekumenizmu w Chojnie fot. L. Wątróbski

Biskupi katoliccy z krajów nordyckich* w Szczecinie

W dniach 5-10 września przebywało w Szczecinie, na plenarym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich, 7 biskupów katolickich ze Szwecji ks. kard. Anders Arborelius (Sztokholm), Danii ks. bp Czesław Kozoń (Kopenhaga), Norwegii ks. bp Bernt Eidsvig (Oslo/Trondheim) oraz ks. bp Berislav Grgić (Tromso), Finlandii ks. bp Teemu Sippo (Helsinki) oraz Islandii ks. bp David Tencer (Reykjavik) oraz emerytowany ks. bp Pier Burcher. Miejscem ich spotkania, obrad i pracy był Dom św. Józefa przy ul. Strzałkowskiej na Golęcinie.

Zwykle biskupi ci spotykają się w jednym z krajów nordyckich, dwa razy do roku. Czasem jednak są zapraszani do innych krajów. W Szczecinie obradowali po raz pierwszy. Odpowiedznie zaproszenie wyszło z Polski za sprawą ks. prałata Jana Zalewskiego, który 20 lat posługiwał w Danii.

Biskupi nordyccy na XXIX Dniach Integracji i Ekumenizmu w Chojnie fot. L. Wątróbski

Na plenarym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich, jak podaje komunikat prasowy, biskupi stanęli jednoznacznie po stronie atakowanego ostatnio papieża Franciszka, zapewniając Go o swoim poparciu i modlitwie. W liście do papieża biskupi zapewniają Ojca Świętego o swoim poparciu i modlitwie za Niego w czasach, kiedy Kościół jest prawie rozrywany sporami,  a w ostatnim czasie także osobistymi atakami na Jego Osobę. W związku z taką sytuacją biskupi zwracają się do wiernych w swoich krajach o zachowanie postu w dniu 5 października br. oraz wzywają do udziału w modlitwach za papieża i Kościół podczas Święta Różańcowego w dniu 7 października br. Do modlitwy i postu za papież przyłączy się również Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchownego w Szczecinie – zapowiedział ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor szczecińskiego seminarium – w odpowiedzi na apel biskupów.

Kolejnym tematem konferencji plenarnej był zbliżający się synod biskupów poświęcony młodzieży pn. Młodzież, wiara i sytuacja młodych ludzi, a w szczególności odróżnianie powołań. Zdaniem biskupów … wdzięczność za powołania, zaufanie pokładane w młodych ludziach i przekazywanie odpowiedzialności zamiast niezdrowych mechanizmów kontrolnych są ważne, aby przyciągnąć młodych ludzi do naszego Kościoła i towarzyszyć im adekwatnie na ich duchowej drodze.

Obradujący biskupi podjęli też tematy związane z ekologią, zgodnie z myślą papieża Franciszka, wyrażoną w encyklice „Laudato Si”, wzywającą wszystkich do wspólnej troski o przyrodę, która ma wyrazić się w „nawróceniu ekologicznym

Następnym tematem, omówionym w czasie obrad plenarnych, była peregrynacja relikwii św. Teresy z Lisieuux oraz relikwii jej rodziców po krajach skandynawskich. Z tej okazji ogłoszono specjalny list pasterski „Powrócę”, w którym czytamy m.in.: … całe nasze ziemskie życie jest pielgrzymowaniem. Jako Kościół, jako święty lud Boży, jesteśmy w wędrówce do wiecznej chwały, którą otwiera przed nami Ojciec. Tak jak lud Izraela po wyjściu z Egiptu zostawił za sobą stary kraj, tak samo my w drodze do Ziemi Obiecanej musimy zostawić nasze grzechy za nami …

XXIX Dni Integracji i Ekumenizmu w Chojnie fot. L. Wątróbski

W tej pielgrzymce Jezus i Jego święci są zawsze z nami. Będzie to dla nas szczególnie widoczne tej jesieni, kiedy relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus wraz z relikwiami jej świętych rodziców Louisa i Zélie Martin będą pielgrzymować przez nasze kraje skandynawskie…Teresa od Dzieciątka Jezus jest jedną z kobiet – Doktorów Kościoła, która pomogła niezliczonej ilości ludzi przyjąć Boże miłosierdzie.  Zarówno poprzez swoje życie, jak i swoje pisma, nieustannie zwracała uwagę na kluczowe przesłanie Ewangelii: Ojciec posłał jedynego Syna, aby uczynił nas swymi ukochanymi dziećmi. Odkrycie tego dziecięctwa jest wielkim szczęściem dla człowieka. W naszej słabości i małości, ta wielka łaska i godność stają się tymi częściami nas, które wznoszą nas do Boga w małych i prostych okolicznościach naszego codziennego życia. Nasza niedoskonałość nie stanowi żadnej przeszkody na tej drodze. Bóg posłał swego Syna właśnie do słabych, niedoskonałych i grzeszników „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 48) mówi Dziewica Maryja w pieśni uwielbienia, Magnificat. Przesłanie Teresy jest echem tej pieśni uwielbienia, która ciągle brzmi w kościelnej liturgii, każdego wieczora w nieszporach. Tak jak Maryja, Teresa może nas nauczyć kroczyć tą „małą drogą”, drogą zbawienia, obecności Jezusa i naśladowania Go.

Nordyccy biskupi uczestniczyli wreszcie w liturgii w wybranych kościołach Szczecina i poza nim. I tak w sobotę (8 września) odwiedzili Chojnę, gdzie podczas porannej Mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy ks. biskup Reykiawiku, David Tencer oraz biskup Kopenhagi ks. Czesław Kozoń udzielili młodzieży sakramentu bierzmowania. Następnie, o godz. 1, w tamtejszym kościele Mariackim odbyły się XXIX Dni Integracji i Ekumenizmu, w którym wzięli udział liczni wierni z Polski i Niemiec. Nabożeństwu przewodniczył tam ks.bp Czesław Kozoń, a kazanie wygłosił bp sztokholmski kard. Anders Arborelius. Metropolitę szczecińsko-kamieńskiego ks. abp Andrzeja Dzięgę reprezentował ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz.

Biskupi goszczący w Szczecinie spotkali się także z duchownymi innych wyznań chrześcijańskich: ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego. Rozmawiali z nimi o wadze i roli ekumenizmu w życiu codziennym Kościoła oraz o potrzebie modlitwy w intencji zjednoczenia.

Następnie w niedzielę (9 września) ks. bp Czesław Kozoń odprawił Mszę św. w Bazylice św. Jana Chrzciciela, a kard. Anders Arborlelius – w bazylice katedralnej pw. św. Jakuba. Pozostali biskupi odwiedzili parafie: św. Józefa (na ach); św. Mikołaja (kościół przy ul. Golisza), św. Rodziny (kościół przy ul. Królowej Korony Polskiej), Bożego Ciała na Niebuszewie oraz Sanktuarium MB Fatimskiej na osiedlu Słonecznym.

Przygotowaniami do Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich zajmowała się s. Anna Mirijam Kascher ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najdroższej Krwi.

Leszek Wątróbski

*Kraje nordyckie – dosłownie Kraje północne (od słów nord i nordisk) oznaczających w językach skandynawskich odpowiednio północ i północny. Termin wiążący się z określeniem kraje skandynawskie. Radę Nordycką tworzą 3 kraje skandynawskie (Dania, Norwegia i Szwecja) oraz Islandia i Finlandia. Z Radą związane są też trzy terytoria autonomiczne: Grenlandia, Wyspy Owcze i Wyspy Alandzkie