Cenna inicjatywa dr. Seweryna Ozdowskiego

_0812
Od lewej: Anna Ozdowska, dr Seweryn Ozdowski, Gubernator Generalny, Jego Ekscelencja Peter Cosgrove, Lady Lynne Cosgrove

 17 lipca zakończyła się trzydniowa Konferencja poświęcona integracji australijskiego społeczeństwa. Tytuł Konferencji ‘Advancing Community Cohesion towards National Compact’  w tłumaczeniu na język polski oznaczałoby to: Poprzez Społeczną Integrację do Spójności Narodu.
Pomysłodawcą a zarazem głównym organizatorem Konferencji był dr Seweryn Ozdowski – Polak, pod koniec ubiegłego roku powołany na stanowisko Przewodniczącego do Spraw Wielokulturowości przy Rządzie Federalnym Australii. Jako miejsce Konferencji wybrany został Uniwesytet Western Sydney, gdzie prof. Ozdowski sprawuje funkcję Dyrektora Wydziału Równości i Praworządności.

_0686-1_cmyk
Gubernator Generalny, Jego Ekscelencja Peter Cosgrove

Oficjalne otwarcie tej Konferencji odbyło się w środę, 15 lipca. Tuż przed godz. 18.00 aulę Uniwersytetu wypełnili zgłoszeni na Konferencję delegaci – w sumie ponad 400 osób. 
Z respektem, na stojąco, przyjęto honorowych gości, którzy zajęli miejsca na podium. Byli to: Gubernator Generalny, Jego Ekscelencja Peter Cosgrove z Małżonką Lady Lynne Cosgrove; rektor Uniwersytetu Western Sydney, Jego Magnificencja Rektor prof. Peter Sherdygold; dr Seweryn Ozdowski i jego Małżonka, pani Anna Ozdowska; a także przedstawiciel Aborygeńskiej Starszyzny Uniwersytetu, Uncle Greg Simms. 

Dr Ozdowski powitał honorowych gości, prelegentów oraz wszystkich delegatów, podkreślając znamienny fakt zorganizowania tej Konferencji w historycznym dla Australii miejscu, jakim jest Parramatta. Było to pierwsze, zakrojone na tak szeroką skalę spotkanie, zajmujące się aktualnymi problemami społeczeństwa australijskiego.
„[…] Dając możliwość spotkania się osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji z ideowcami oraz tymi, którzy praktycznie udawadniają wielokulturowość, powiedział m.in. dr Ozdowski, ta Konferencja będzie zajmowała się problemami dotyczącymi konsolidacji społecznej tak na szczeblu ogólnonarodowym jak i lokalnym. Będziemy się starali dotrzeć do filozoficznych przesłanek, a także zastanowić się nad bardziej pragmatycznymi aspektami spójności w różnorodnych społecznościach. Przyjrzymy się głównym inicjatywom, które podejmowane są w celu osiągnięcia konsolidacji naszego społeczeństwa. Spróbujemy także poszukać nowych dróg, nowych możliwości realizacji tych zadań.
Uczestnicy Konferencji zapoznają się z aktualnymi wyzwaniami jakie nas spotykają oraz ze sposobem w jaki próbujemy tym wyzwaniom sprostać. Ukazany zostanie wysiłek Rządu a także działalnośc australijskich grup społecznych w umacnianiu wielokulturowego charakteru naszego kraju.
Udział w tej Konferencji pozwoli pracownikom naukowym, studentom a także przedstawicielom naszej różnorodnej społeczności dzielić się swoimi poglądami, oraz zgłębiać doświadczenia innych uczestników, działających w kierunku konsolidacji australijskiego społeczeństwa. […]”

_0726-1_cmyk
Dr Seweryn Ozdowski podczas rozmowy z Gubernatorem Generalnym Peterem Cosgrove

Następnie głos zabrał ‘Uncle Greg’, znany aborygeński bard, rzeźbiarz i przekaziciel aborygeńskiej kultury, witając zebranych melodią wystukaną na dwu drewnianych ‘kołeczkach’. Uncle Greg zapewnił, że Aborygeni pozytywnie nastawieni są do osiedlających się w Australii przybyszów i z uznaniem przyjmują wszelkie oznaki wielokulturowości w kraju, który jest ich prawowitą ojczyzną. 

Jego Magnificencja prof. Peter Shergold, rektor UWS podkreślił znaczenie jakie organizowana przez dr. Ozdowskiego Konferencja ma dla całej społeczności Australii a szczególnie dla tego uniwersytetu. Na Uniwersytecie Zachodniego Sydney kształci się ok. 45 000 studentów. Aż dwie trzecie z nich to młodzi ludzie mówiący w domu innym niż angielski językiem. Oni kształtują przyszłość naszej integrującej się społeczności. Są to młodzi Australijczycy, przedstawiciele naszego wielokulturowego społeczeństwa, powiedział prof. Shergold.

19661165208_eefeeeb9bc_cmyk
Senator Kim Carr, opozycyjny Minister Szkolnictwa Wyzszego

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał Gubernator Generalny Australii, Jego Ekscelencja Peter Cosgrove. Pogratulował on dr. Ozdowskiemu idei zorganizowania takiej Konferencji, wyrażając jednocześnie uznanie dla ogromu już wykonanej na tym polu pracy. Uczestnikom życzył wytrwałości w działaniu na rzecz konsolidacji naszego wspólnego społeczeństwa. 

W ciągu trzech dni trwania Konferencji wystąpiło blisko osiemdziesięcioro prelegentów – wysokiej rangi politycy, profesorowie, rektorzy i prorektorzy reprezentujący główne australijskie uniwersytety oraz osoby pełniące ważne funkcje społeczne. 
Każdy dzień rozpoczynał się sesją plenarną z kilkoma prelekcjami i następującą po nich dyskusją, i tak, w czwartek sesje plenarne zatytułowane Integracja Społeczna w Australii prowadzili dr Sev Ozdowski, prof. Denise Kirkpatrick z University of Western Sydney oraz prof. Farida Fozdar z University of Western Australia.
 Z referatami wystąpili profesorowie: Peter Shergold, Scott Holmes i Denis Kirkpatrick – rektor oraz dwaj prorektorzy UWS; Senator Concetta Fierravanti-Wells, reprezentująca Ministerstwo do Spraw Socjalnych; prof. Andrew Markus z Monash University w Melbourne; Michael Pezzulio, Sekretarz Departamentu Imigracji i Ochrony Granic; prof. Anne Aly z Curtin University, Western Australia; komisarz Nick Kaidas z NSW Police Force; oraz dr Tim Soutphommasane, Komisarz do Spraw Dyskryminacji Rasowej.

19200886144_4c4ac7c9ca_cmyk
Dr Seweryn Ozdowski i przedstawiciel Aborygenskiej Starszyzny University of Western Sydney, Uncle Greg Simms

Potem następowały trzy równolegle przebiegające sesje:
•    Wielokulturowośc a Integracja Społeczna
•    Opinie Grup Społecznych: Trudności w Konsolidacji 
•    Australia Aborygeńska
oraz po przerwie:
•    Integracja Społeczna a Różnorodność Religijna
•    Wielorakie Sposoby Integracji Społecznej
•    Integracja Społeczna jako Pojęcie
W każdej z wymienionych sesji wysłuchać można było czterech interesujących prelekcji.
W czwartek wieczorem uczestnicy Konferencji spotkali się na uroczystej kolacji w restauracji Novotel w Parramacie. Wieczór prowadził popularny spiker SBS Anton Enus. Z niezwykle ciekawym przesłaniem dotyczącym integracji społecznej wystąpiła prof. Annablle Duncan, prorektor New England University. Ten uniwersytet z Armidale był głównym sponsorem kolacji w Novotelu. 
W piątek sesje plenarne na temat Integracji społecznej w Australii prowadzili prof. Kevin Dunn z UWS oraz prof. Nina Burridge z UTS.
Prelekcje wygłosili:
Senator Kim Carr – opozycyjny Minister Szkolnictwa Wyższego; Michael Ebeid – Naczelny Dyrektor SBS; oraz Mr Tim Wilson, Komisarz Praw Człowieka.

19635785050_7a2d846039_cmyk
Dr Seweryn Ozdowski (w srodku) podczas rozmowy z Gubernatorem Generalnym Peterem Cosgrove i Keysarem Trad, przedstawicielem Islamic Friendship Association of Australia

Sesje równoległe (każda z czterema prelekcjami):
•    Marginalizacja Społeczna
•    Rasizm jako Podstawowa Trudność w Integracji.
•    Przykłady Integracji Socjalnej
Po przerwie:
•    Edukacja Młodzieży a Konsolidacja Społeczna
•    Ciekawe Pomysły w Dążeniu do Integracji
•    Napięcia w Integracji Społecznej

Po każdym z referatów następowała ożywiona, chociaż bardzo konkretna dyskusja. Dyskutowano także w czasie przerw na posiłki, już w mniej formalny sposób, zadając prelegentom wiele interesujących pytań. Była to niepowtarzalna okazja bezpośredniego kontaktu i nawiązania znajomości z osobistościami, których nazwiska i sylwetki znane są ze środków masowego przekazu. Panowała bezpośrednia, przyjacielska atmosfera. Odczuwało się powszechne zainteresowanie, ponieważ poruszane problemy oscylowały wokół bliskich każdemu z nas spraw dotyczących społeczeństwa, w którym zdecydowaliśmy się żyć i wychowywać nasze rodziny.
Zakończenie Konferencji przebiegało także w formie sesji plenarnej, którą poprowadził główny organizator Konferencji, prof. Sev Ozdowski. Tematem tej sesji plenarnej była próba odpowiedzi na pytanie:
W jaki sposób podtrzymywać Integracę Społeczną oraz pobudzać Kulturę Tolerancji i Respektu?
Prof. Ozdowski zakończył sesję przedstawiając wskazania na przyszłość.

Konferencja z całą pewnością osiągnęła zamierzony cel. Uczestnicy rozjechali się do domów, prelegenci powrócili do wielu odległych od Sydney miast Australii, zabierając ze sobą bogactwo przeżyć i pomysłów do realizacji. Przy pożegnaniach wymieniano adresy i wizytówki. Umawiano się na kolejne spotkania w różnych instytucjach i na uczelniach. 
Nasuwa się pytanie dlaczego na tego rodzaju ważnych konferencjach, w dodatku organizowanych przez Polaka brak jest delegatów naszych polonijnych organizacji? My byliśmy przedstawicielami szkolnictwa.
Jedyna Polka, pani Agnieszka Nelson zajmująca się na Uniwersytecie w Canberze problemami Aborygenów, wygłosiła ciekawy referat, po którym oczywiście zabraliśmy głos w dyskusji.
A może polonijnym organizacjom warto byłoby wyjść nieco poza nasze podwórko i pokazać się na zawnątrz? Poznać wartościowych ludzi, podzielić się opiniami, posłuchać co robią i mówią inni. Instytucje rządowe dają wiele możliwości – trzeba jedynie chcieć i umieć z tego skorzystać. Tym bardziej, że mamy drogę przetartą. Dr Ozdowski jest Polakiem. Przedstawiając nas Gubernatorowi Generalnemu podkreślił, że my tak jak i on jesteśmy Polakami.
Wszyscy, tak oficjalni goście, prelegenci jak i reprezentujący różne społeczności delegaci pełni byli uznania dla dr. Ozdowskiego. Wyrażali to wielokrotnie w swoich wystąpieniach. W tej Konferencji z całą pewnością warto było uczestniczyć.

Marianna Łacek

 

19634844478_2839b4b5ba_cmyk
Od lewej: Anna Ozdowska, dr Seweryn Ozdowski, Gubernator Generalny, Jego Ekscelencja Peter Cosgrove,
Lady Lynne Cosgrove

19662631849_6f33c80a84_k-2