Dar dla Domu Brata Alberta

śp. druhna hm. Wanda Hrynaszkiewicz

W lutym 2018 zmarła śp. druhna hm. Wanda Hrynaszkiewicz. Na jej pogrzebie ustalono że zamiast kwiatów odbędzie się zbiórka pieniężna z przeznaczeniem na potrzeby Polskiego Domu Spokojnej Starości w Marayong (dzielnica Sydney), którego była wieloletnią rezydentką. Zebrano $800.

Po uzgodnieniu z kierownictwem domu, zdecydowano się zakupić ławkę i umieścić ją w ogrodzie Domu Brata Alberta.

Ławka z tabliczką już stoi i służy rezydentom.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia dostarczone przez autorki informacji 

 

 

Tabliczka pamiątkowa umieszczona na ławce postawionej w ogrodzie Domu Brata Alberta w Marayong (dzielnica Sydney)
Ławka służy już rezydentom Polskiego Domu Spokojnej Starości w Marayong (dzielnica Sydney)