Informacja Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego

Informacja Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z lutego 2019 r.

Sydney, 05/03/2019

W dniu 2 marca 2019r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,600.00.

  • Teatr Fantazja Inc na koszty dekoracji, strojów, wynajmu i promocji $150.00
  • Australian International Research Institute Inc na utrzymanie strony interrnetowej, dostęp do archiwów i bibliotek $150.00
  • Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Kujawy” na zakup wianków i strojów $350.00
  • Polish School WA Inc Organizacja Dnia Dziecka $350.00
  • Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Łowicz” na zakup glosników Soundlink firmy Bose  $350.00
  • Polish School in Newcastle na wynagrodzenie nauczyciela tańca $350.00
  • Chór Polonia na zakup sprzętu nagłaśniającego z głośnikami $150.00
  • Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik” na zakup reprezentacyjnych kamizelek na Festiwal w Rzeszowie  $350.00;
  • Polish Educational Society NSW na zakup materiałów edukacyjnych i książek (cztery szkoły) $1400.00

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu  miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem

http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

 Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 sierpnia 2019 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 sierpnia 2019 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Andrzej Kozek
Sekretarz Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej