Informacja Komitetu Administratorów

Informacja Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z sierpnia 2018 r.

Sydney, 25/08/2018 

W dniu 25 sierpnia 2018r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,600.00.

 • Council of Polish Organisations in the ACT Inc $200.00
  na organizację akademii w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości
 • Friends of Chopin, Australia $200.00
  na zorganizowanie koncertu Chopin among the Anzac’s
 • Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Kujawy” $300.00
  na dofinansowanie kosztów transportu strojów do Brisabane na PolArt;
 • Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Łowicz” $300.00
  na zakup wianków do strojów z regionu Lublina
 • Polish Educational Society NSW $1200.00
  na zakupienie tuszu do kserokopiarek dla czterech szkół.;
 • Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik” $300.00
  na transport zespołu po Brisbane w czasie PolArt;
 • Polish School in Newcastle $300.00
  na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego
 • Komisja Oświatowa NSW $500.00
  na organizację konferencji nauczycieli w Sydney
 • Australian International Research Institute $150.00
  na opłatę kosztów korzystania z archiwów, bibliotek i utrzymania domeny internetowej organizacji;
 • Teatr Fantazja Inc $150.00
  na pokrycie kosztów występów na PolArt w Brisbane

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu  miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem http://polishcouncil.org.au.

Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 lutego 2019 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 lutego 2019 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Andrzej Kozek
Sekretarz Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej