Jubileusz 65-lecia Polskiej Szkoły im. prof. Jerzego Goebla w Ashfield

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in Australia

Uczniowie, nauczyciele i komitet rodzicielski zapraszają na obchody
65. rocznicy powstania Polskiej Szkoły im. prof. Jerzego Goebla.

Sobota 14 grudnia 2019 w Ashfield Public School, Murrell Street, Ashfield
godzinie 9.30 rano.

Ranek pod hasłem “Ty Ojczysta piękna Mowo”,
będzie wyjątkowym wydarzeniem podkreślającym
ciągłość pracy edukacyjnej i historycznej naszej polskiej szkoły.
Specjalny program uprzyjemni ten wyjątkowy jubileusz.

RSVP: 0407 073 771

Marysia Nowak
Kierownik Szkoły Polskiej  im. Profesora Jerzego Goebla w Ashfield

Bernadeta Zukowski
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego