KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POLART 2021 W SYDNEY 

Podczas spotkania ‘PolArt Incorporated’na zakończenie niezwykle udanego PolArt w Brisbane, padła propozycja, aby  następny Festiwal zorganizować w Sydney. Propozycję  przyjęto jednomyślnie.

Zespoly w Sydney i Federacja Polskich Organizacji w NSW zostały zaproszona przez PolArt Incorporated aby czuwać nad przebiegiem procesesu formowania Komitetu odpowiedzialnego za rozplanowanie i przebieg tego przedsięwzięcia.

Poszukujemy osób, które byłyby zainteresowane pracą w Komitecie,  w szczególności na kierowniczych stanowiskach – Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Komitetu, niezbędne będą także dodatkowe osoby. Kluczowa rola bedzie rola Dyrektora Artystycznego.  W szczególności szukać będziemy koordynatorów różnych dziedzin artystycznych jak: dramat, literatura, muzyka, sztuka wizualna, film a także projektowanie mody.

Prosimy pamiętać, że praca w Komitecie Sydney PolArt przebiega na zasadzie wolontariatu. Nikt nie otrzymuje za to wynagrodzenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia, podkreslając dlaczego ta osoba byłaby odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Należy przedstawić swoje kwalifikacje, doświadczenie w pracy  na rzecz polskiej spoleczności oraz propozycje na przyszłość, co dana osoba byłaby w stanie wnieść do Sydney PolArt . Mozna pisać po polsku lub po angielsku.

Zgłoszenia – Expression of Interest (EOI) powinny być przeslane elektronicznie, mailem na adres   polart2021eoi@gmail.com  w terminie do 7 Czerwca 2019.

Wszelkie zapytania oraz prośby o wyjaśnienie należy kierować do Pani Joli Zurawskiej 0400 689 379, ktora jest przedstawicieiem Panelu Komitetu Sydney PolArt. 

W skład Panelu podejmującego decyzję wchodzić będą przedstawiciele każdego z czterech Zespołów Folklorystycznych oraz pan Adam Gajkowski, Prezes Federacji Polskich Organizacji w NSW. 

Mamy nadzieję, że cała polska społeczność w Sydney przyczyni się do tego, żeby następny PolArt był kolejnym naszym sukcesem.