KOMUNIKAT FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH W NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII

KOMUNIKAT
FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH W NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII

Dnia 20 lutego 2016 roku odbyło się w Domu Polskim w Ashfield Walne Zebranie Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii.
W jego trakcie wybrano nowy zarząd Federacji, w  skład którego weszli:

Dr Ryszard Dzierzba – przewodniczący
Zofia Cyganiuk – zastępca przewodniczącego
Adam Gajkowski – zastępca przewodniczącego
Jolanta Żurawska – skarbnik
Hubert Błaszczyk – sekretarz

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Elżbieta Cesarski i Stanisław Żak.

W trakcie zebrania przyjęto w poczet członków Federacji dwie nowe organizacje polonijne: Zespół Lajkonik oraz Zespół Jana Pawła II.

Za Zarząd
Hubert Błaszczyk – sekretarz