Komunikat Funduszu Wieczystego

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w pierwszej połowie 2019 roku jest 15 lutego.

Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na:
1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,
2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,
3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,
4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,
5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:
1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,
2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami finansowymi,
3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być zarejestrowaną do GST,
4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji
spełniającej powyższe kryteria.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/images/PDF/Fundusz%20Wieczysty%20-%20Wniosek%20Zgloszeniowy.pdf

Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem

Click to access FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty

Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA
Andrzej Kozek