Komunikat Klubu Polskiego w Ashfield (Sydney) 


Niniejszym informujemy, że Walne Zebranie członków Klubu Polskiego w Ashfield odbędzie się w niedzielę 1 grudnia 2019 roku o godz. 15:00. Na tym zebraniu zostanie ogłoszony skład nowego zarząd Klubu na następną, dwuletnią kadencję 2019 – 2021, wybrany zgodnie z procesem wyborczym Klubu, kończącym się w sobotę 30 listopada, a przeprowadzanym przez Komisję Wyborczą Klubu, powołaną na zebraniu informacyjnym członków Klubu w niedzielę 11 sierpnia 2019 r. 

Komunikat Klubu ma na celu powiadomienie społeczności polonijnej w Australii o planach rozwoju Klubu, jak również wyjaśnienie niektórych elementów tego planu, które mogą być nieprawidłowo interpretowane, mimo serii spotkań informacyjnych oraz publikacji w mediach polonijnych (np. „Bumerang Polski” czy „Express. Australian-Polish Magazine”). 

Kluczowe punkty to: 

1. Polski Klub w Ashfield nie jest sprzedawany. W planie jest budowa nowoczesnego Klubu o 50% większej powierzchni, z podziemnym parkingiem, windami i wejściem od komercyjnej części Ashfield (Liverpool Rd.). 

2. Klub Polski w Ashfield zachowa własność gruntu na etapie budowy i będzie właścicielem gruntu po zakończeniu inwestycji. 

3. Inwestycja obejmie dwa tereny, będące własnością Klubu: 73 i 75 Norton Street. 

4. Dom Polski sąsiadujący z Klubem, pod adresem 182 Liverpool Rd., nie jest własnością Klubu w Ashfield i nie jest częścią tej inwestycji. Dom Polski należy do Fundacji Polskiej w NPW od 1951 roku, z osobnym tytułem własności, którą zarządza 9-osobowy zarząd. Cieszymy się z dobrych relacji z Fundacją Polską w NPW. Klub Polski w Ashfield i Fundacja Polska w NPW mają wspólne prawo dostępu (wejścia) od strony Liverpool Rd. Nowa inwestycja poprawi i upiększy podjazd, ogrodzenie i ogród Domu Polskiego. 

5. Wjazd dla samochodów na posesję przy 73-75 Norton St. będzie od strony Norton St., a przyszłe frontowe wejście do Klubu od strony Liverpool Rd, co ma wiele zalet: 

(a) osoby będą opuszczać Klub w części komercyjnej Ashfield, a nie mieszkaniowej (Norton St); 

(b) wejście od ruchliwej ulicy handlowej/biurowej znacznie poprawi widoczność Klubu. oraz 

(c) rozwiąże problem warunku osobnego wejścia dla gości Klubu i mieszkańców tego budynku. 

6. Koszt realizacji nowego Klubu odbędzie się bez dodatkowych kosztów kapitałowych ze strony Klubu, a efektem końcowym będzie nowoczesny Klub Polski w całości należący do członków, bez zadłużenia. Cały projekt sfinansuje deweloper i dodatkowo przekaże Klubowi pieniądze na spłatę wszystkich długów. Nadwyżka finansowa będzie na wyposażenie i kapitał obrotowy. 

7. Jak pokazuje wizualizacja na planie, nad klubem będzie część mieszkalna. Nowy budynek będzie dźwiękoszczelny i pozwoli Klubowi prowadzić działalność na poziomie poniżej części mieszkalnej, bez zakłócania spokoju w apartamentach. Znajdujemy się w tej strefie (zone) dzielnicy Ashfield, w której dozwolone jest budowanie Klubu i apartamentów i to nie jest niczym niezwykłym dla Rady miasta. 

8. Klub będzie czynny w czasie budowy. Planujemy wynajęcie tymczasowego lokalu w pobliżu na okres 12-18 miesięcy na czas budowy podziemnego parkingu i pomieszczeń klubowych na parterze. Powrót do nowoczesnego Klubu przy 73-75 Norton Street nastąpi zanim będzie skończona budowa mieszkań powyżej Klubu.