Komunikat Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w drugiej połowie 2018 roku jest 15 sierpnia.

Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na:

1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,

2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,

3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być zarejestrowaną do GST,

4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji spełniającej powyższe kryteria.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FW/FW-2018-02.pdf

Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty

Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA

Andrzej Kozek