Powstanie pomnik wdzięczności dla weteranów II wojny światowej

KOMUNIKAT SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI DLA POLSKICH WETERANÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

Uprzejmie informujemy rodaków w Sydney i Nowej Południowej Walii, że powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięcznosci, w skład którego wchodzą:

Mieczysław Swat – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Jozef Kozłowski – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Lech Gader – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Adam Gajkowski – Stowarzyszenie Nasza Polonia

Ryszard Dzierzba – Klub Gazety Polskiej II w Sydney

Hubert Błaszczyk – Związek Polskich Więźniów Politycznych

Stanisław Żak – Klub Gazety Polskiej II  w Sydney

Krzysztof Maczyński – Związek Polskich Więźniów Politycznych

IMG_2641 IMG_2643

Zadaniem Komitetu jest zrealizowanie głoszonego od wielu lat postulatu budowy monumentu oddającego hołd polskim żołnierzom Armii Polskiej oraz Armii Krajowej, którzy bohatersko walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Jednocześnie pomnik ten będzie wyrazem naszej wdzięczności za ogromny wysiłek, którzy polscy kombatanci wnieśli przy tworzeniu zrębów zorganizowanego życia poloninego w Sydney i kontynuowanie z sukcesem tej ciężkiej pracy przez ostatnie półwiecze.

Pomnik Wdzięczności (nazwa tymczasowa) postawiony zostanie na placu przed Domem Polskim w Ashfield, a koszt jego budowy w całości pokryty zostanie ze środków zebranych w trakcie planowanej zbiórki społecznej.

Komitet zaakceptował do realizacji projekt monumentu przedłożony przez artystę rzeźbiarza z Sydney, pana Piotra Ożerskiego. Wymaga on jedynie dopracowania pewnych istotnych szczegółów, po czym zostanie przedstawiony publicznie za pośrednictwem polskich mediów lokalnych.

Zwracamy się do rodaków z ogromną prośba o wsparcie tego przedsięwzięcia licząc, że wzniosły cel, któremu służyć będzie jego realizacja, pozwoli nam złączyć się ponad wszelkimi podziałami. Przypominamy, że odchodzą już ostatni członkowie pokolenia kombatantów II wojny światowej i jest to już ostatnia szansa, by wyrazić IM nasza wdzięczność.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu oraz sposobów wsparcia jego realizacji udziela Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów pan Mieczysław Swat – telefon: (02) 9645 3568.

Można się również zwracać bezpośrednio do każdego z członkow Społecznego Komitetu.

Podkreślamy, że bardzo liczymy na Państwa pomoc, która może mieć różna formę – nie tylko finansową.