Konferencja nauczycieli języka polskiego

Konferencja nauczycieli języka polskiego

Do kogo należał parasol w ciapki? Czy do Dorotki? Czy do Beatki? Kreatywne zapamiętywanie wierszy. Głośne czytanie bajek z odtwarzaniem ról. Wspólne śpiewanie i tańczenie tradycyjnych polskich melodii. Zapamiętywanie kolejno wszystkich kolorów tęczy….Twórczość. Kreatywność. Innowacja. Język Polski. Przyszłość.

Dnia 3 czerwca wspólnie staliśmy się uczniami, choć co sobotę jesteśmy nauczycielami języka polskiego w sobotnich szkołach etnicznych na terenie Sydney, Canberry, Wollongong i Newcastle. Ponownie spotkaliśmy się we wspólnym gronie na Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego, aby wzbogacać nasz warsztat pracy. Wspaniała okazja do wspólnych działań, rozwoju przyjaźni, wymiany doświadczeń, nauki oraz motywacji do dalszego wysiłku na rzecz pielęgnowania języka i kultury polskiej. W tym roku przybyło na to wyjątkowe wydarzenie 49 nauczycieli języka polskiego, a wraz z zaproszonymi gośćmi było aż 60 uczestników. Lista zaproszonych gości była wyjątkowo imponująca, gdyż mieliśmy przyjemność gościć panią prelegentkę z Polski jak i również prelegentki z Australii. Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego 2017 zorganizowana została dzięki wsparciu obu rządów: Polski oraz Australii.

Konferencję otworzyła pani Konsul Generalna RP – Regina Jurkowska wyrażając słowa uznania oraz wsparcia dla pracy nauczycieli i dyrektorów szkół polonijnych. W swojej wypowiedzi pani Konsul podkreśliła wartości w nauczaniu języka polskiego oraz kultury na tym odległym od ojczyzny końcu świata. Pani Józefa Sobski – Przewodnicząca Rady Konsultacyjnej Języków Etnicznych przy Ministrze Edukacji w NPW (Community Languages School Board), była jednym z gości honorowych konferencji. Pani Sobska przekazała nam informacje odnośnie szkół etnicznych w NPW oraz roli jaką odgrywa Rada Konsultacyjna w ich  wspieraniu. Jak w ubiegłym roku, pan Albert Vella, Prezydent Federacji Szkół Etnicznych w NPW, przedstawił skalę działań Federacji Szkół Etnicznych w NPW we wspieraniu działalności szkół, zdobywania funduszy oraz do wzbogacania warsztatu pracy nauczycieli.

Główną prelegentką konferencji była pani Halina Kubarska-Klimek, nauczyciel konsultant z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Pani Kubarska-Klimek prosto w Polski przywiozła odpowiedź na pytanie do kogo należał parasol w ciapki, gdyż gry i zabawy dydaktyczne, planowanie lekcji, twórcze i innowacyjne metody pracy na wszystkich poziomach języka polskiego to były główne zagadnienia praktycznych warsztatów konferencji.

Tegoroczna konferencja dała nam również możliwość głębszego zrozumienia i wyjścia naprzeciw zagadnieniom dotyczącym zachowań uczniów oraz zarządzania klasą w kontekście obowiązującego prawa australijskiego oraz stanowego. Stało się to dzięki warsztatowi pani Ruth Bradfiled Ling, Dyrektor Szkoły Podstawowej Marrickvile West Public School, kóra podała nam praktyczne informacje jak lepiej zrozumieć uczniów w naszych klasach.

Bardzo pomocną była również prelekcja na temat korzyści płynących z nauki języka polskiego w sobotniej szkole języków etnicznych (Saturday School of Community Languages) oraz proces jaki towarzyszy uczniom w trakcie przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. Prezenterką warsztatu była pani Cate Chapple, p/o Dyrektor Sobotniej Szkoły Języków Etnicznych. Wykorzystanie różnych narzędzi edukacyjnych w celu zaangażowania uczniów w proces nauczania języka obcego było kolejnym tematem prezentowanym przez panią Vesnę Trajkovską, nauczyciela języka macedońskiego, języka angielskiego jako drugiego oraz wykładowcę kursu językowego (University of Sydney). Był to praktyczny i bardzo interesujący warsztat, który pokazał nam jak można ciekawie rozwijać językową wiedzę uczniów przez właściwe dobranie gier i zabaw w grupie z elementami wykorzystania technologii jako strategii wpływającej na zachowanie uczniów w klasie. Uczeń w każdej fazie swojej edukacji językowej jest dla nas ważny, dlatego też tematyka konferencji obejmowała również uczniów klas starszych oraz szkół średnich.

Doskonałą lekcją była dla nas prezentacja pani Bianki Małeckiej, wykładowcy języka angielskiego oraz polskiego jako drugiego, która podała nam praktyczne strategie planowania lekcji ze szczególnym uwzględnieniem nauczania w klasach z dziećmi o zróżnicowanym poziomie wiedzy.

Konferencja to wspólny dzień nie tylko pracy lecz również budowania więzi, przyjaźni, uczenia się od siebie oraz kreowania nowych możliwości dalszego rozwoju dla nas i dla naszych uczniów. Język polski to nasz bohater narodowy, który zawsze jest obecny tam, gdzie my jesteśmy. Przetrwał wieki. Ma moc która łączy i zwycięża. Jest przyszłością dla nowego pokolenia. Język polski to dar, który dajemy dzieciom w naszym domach oraz szkołach. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania i zapisywania się do szkół polonijnych. W nich jest to wszystko co najlepsze: żywy język polski, historia, geografia, plastyka, wspólne gry i zabawy, dobra książka, przyjaźń… kawałek Polski. Ogromne podziękowania dla wszystkich organizatorów Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Sydney: szczególnie pani Gosi Velli i pani Eli Cesarskiej oraz pani Konsul Generalnej RP – Reginie Jurkowskiej, zaproszonym gościom, nauczycielom języka polskiego, dyrektorom szkół polonijnych. Dziękuję również mediom polskim za obecność i wkład pracy: pani Dorocie Banasiak (Radio SBS) oraz pani Bogumile Filip za zrobienie fotografii. Szczególne podziękowania należą się również pani Bernadecie Żukowskiej, która gościła u siebie naszego gościa z Polski – panią Halinę Kuberską-Klimek.

Ewelina Ellsmore
Dyrektor Polskiej Szkoły w Liverpool


Zapraszamy do naszych szkół

Szkoły podstawowe:

Polska Szkoła Sobotnia w Ashfield im. prof. J. Goebla
Polish Saturday School Ashfield, tel. 02 98751572 lub 0 407 073 771
email: polishschoolashfield@gmail.com.
Kontakt: Marysia Nowak lub Bernadeta Żukowska

Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Północnych
North Shore Polish Saturday School
tel. 02 8065 0107, tel. kom. 0 402 387 034
email: northshore@polisheducation.org.au
Kontakt: Elżbieta Cesarski

Polska Szkoła Sobotnia w Marayong
Holy Family Polish Ethnic School, tel. 0414 649 517
www.polisheducation.org.au/marayong.htm
email: marayong@polisheducation.org.au lub misagnessa@windowslive.com
Kontakt: siostra Agnieszka Misiak

Polska Szkoła w Randwick
The Polish School of Sydney in Randwick
tel. 02 9311 3723 (Gosia Vella), tel. kom. 0414 313 478 (Alicja Magda Batorowicz)
email: school@polishschool.org.au
Kontakt: Gosia Vella lub Alicja Batorowicz

Polska Szkoła Sobotnia Liverpool
Liverpool Polish Saturday School Inc.
tel. 0425 840 670 lub 0418 284 398, email: polishschoolliverpool@gmail.com
Kontakt: Ewelina Ellsmore

Polska Szkoła Sobotnia Macarthur
Tel: (02) 4627 8158 lub 0434 968 575
email: macarthurpolsatschool@outlook.com
Kontakt: Bernadeta Kawa

Szkoła Polska Sobotnia w Newcastle
Newcastle Polish Saturday School
tel. 02 4965 5154, 02 4962 3112 lub 0422 935 202, email: ela.alter@wp.pl
Kontakt: Elżbieta Krukowska-Alterman

Szkoła Polska przy Związku Polskim w Wollongong
The Polish School Wollongong, tel. (02) 4228 8803
email: school@polishassociationwollongong.org.au lub office@polishassociationwollongong.org.au
Kontakt: Jolanta Kusters-Sztaba

Szkoły średnie:

Polska Sobotnia Szkoła Średnia przy Ashfield Boys High School
Saturday School of Community Languages at Ashfield Boys High School
tel. 02 9798 8690, e-mail: mlacek@optusnet.com.au
Kontakt: Marianna Łacek

Polska Sobotnia Szkoła Średnia przy Chatswood High School
Saturday School of Community Languages at Chatswood High School
tel. 02 9482 3329, email: barbaragondek@interia.pl
Kontakt: Barbara Gondek

Polska Sobotnia Szkoła Średnia przy Liverpool Girls’ High School
Saturday School of Community Languages at Liverpool Girls’ High School,
tel. (02) 4625 0254, email: bmagolan@hotmail.com
Kontakt: Barbara Magolan