Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Sydney

„Moja wierna mowo, może to ja jednak muszę ciebie ratować (…)”

Czesław Miłosz – wielki polski poeta, noblista, emigrant…  

 

Jakim szczęściem jest dla nas władanie językiem naszym, językiem naszych ojców, językiem nas samych? Język polski – to on był głównym tematem Konferencji Nauczycieli Języka Polskiego w Sydney, która to odbyła się 25 czerwca 2016. Drugim równie ważnym tematem spotkania był DUCH historii…
W momencie, kiedy stajemy się świadkami globalnych rozłamów, nauczyciele języka polskiego z NPW dali dowód nadziei, jedności i siły jaką stanowią w życiu społeczności polonijnej.

Konferencja ta była pierwszą w swoim rodzaju. Zorganizowana w Sydney dzięki wsparciu rządów Polski i Australii. Sponsorem Konferencji był Bohdan Szymczak współwłaściciel Restauracji Mazzaro.
W tym historycznym spotkaniu wzięły udział wszystkie polonijne  szkoły z rejonu Sydney a także Wollongong i Newcastle. Na to wyjątkowe wydarzenie zostały zaproszone z Polski trzy prelegentki: pani Halina Kubarska-Klimek z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą (OPERG) oraz panie Agnieszka Kaczmarczyk i Katarzyna Maria Mickiewicz z Fundacji  Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – DUCH.

Do grona zaproszonych gości dołączyli Konsul Generalna RP – pani Regina Jurkowska,  Wicekonsul RP – pani Dorota Preda, Prezydent Federacji Szkół Etnicznych pan Albert Vella, ks. Kamil Żyłczyński TCh reprezentujący Duszpasterstwo Polskie w Sydney oraz dr Kamila Walker z Macquarie University – Studia Polskie.

Konferencję otworzyła pani Konsul Generalna – Regina Jurkowska dziękując uczestnikom zarówno za tak liczne przybycie jak i za ich pracę, trud i oddanie w nauczaniu języka polskiego, historii Polski, jej  kultury i tradycji. 
Pan Albert Vella przedstawił zebranym zakres działań Federacji Szkół Etnicznych we wspieraniu szkół zarówno w kwestii zdobywania funduszy  jak i dbałości o rozwój warsztatu pracy nauczycieli. Podkreślał wagę podtrzymywania nauki języków dziedziczonych i budowania wielokulturowości w Australii.

  • MC – Ewelina Ellmore

Punktem odniesienia dla nauczycieli  było również  wystąpienie dr Kamili Walker, która to przedstawiła ofertę Studiów Polskich na Uniwersytecie Macquarie.
Specjalni goście konferencji – przedstawicielki Fundacji DUCH, zaproponowały nauczycielom polonijnym skorzystanie z oferty portalu Historia dla Polonii i przedstawiły ciekawe pomysły na realizacje zagadnień historycznych w klasach na różnych poziomach nauczania w formie tzw. żywych lekcji historii a pani Kubarska-Klimek zaproponowała ciekawe z metodycznego punktu widzenia rozgrzewki słowno-umysłowe dla uczniów. 

Dzień był  pełen wrażeń, pracy, nowych odkryć, początkiem nowych przyjaźni, wymiany doświadczeń i planów na przyszłość.
Była to również okazja do lekkiej zadumy i pytania dlaczego warto pielęgnować język polski i dążyć do tego aby nadal rozbrzmiewał na ustach i w sercach młodych ludzi?! 

Podczas krótkiego wystąpienia ks. Kamil Żyłczyński TCh powołał się na słowa św. Jana Pawła II o roli języka w poszukaniu i odkrywaniu tożsamości człowieka.  
Nauka języka polskiego to nić łącząca naszych uczniów z Ojczyzną. Czas spędzony w polskiej szkole to możliwość własnego rozwoju, budowania charakteru, to wyzwolenie kreatywności, wyobraźni, poznawanie innych, otwieranie drzwi na świat… to tworzenie małej społeczności, która przynosi wiele korzyści dla ogółu i tak wiele czyni dobra…

Podarujmy dzieciom przyszłość, dajmy dzieciom skrzydła, a tym samym uchrońmy język polski, mowę naszą od zapomnienia… 
Gorąco zachęcamy wszystkich do nauki języka polskiego.  

Ewelina Ellsmore
Zdjęcia Bogumiła Filip

  • Polska Szkoła w Ashfield im prof. J. Goebla (Polish Saturday School Ashfield) tel: 0407 073 771

  • Szkoła Polska Sobotnia w Liverpool (Liverpool Polish Saturday School) tel: 0425 840 670 lub Tel: 0418 284 398

  • Polska Szkoła Sobotnia w Marayong  (Holy Family Polish Ethnic School) Tel: 9626 3687 lub Tel: 0414 649 517

  • Szkoła Polska Sobotnia w Newcastle (Parents and Friends Committee of Polish Association in Newcastle) Tel: 0422 935 202

  • Polska Szkoła Sobotnia Dzielnic Półmocnych (North Shore Polish Saturday School) Tel: 0402 387 034

  • Polska Szkoła w Randwick  (The Polish School of Sydney in Randwick) Tel: 0414 313 478 lub Tel: (02) 9311 37 23

  • Polska Szkoła w Wollongong (The Polish School Wollongong) Tel: 0404 652 951

 

NSW-Education