History contest for best publications promoting the history of Poland and Polish diplomacy

Foreign Minister’s history contest for best publications promoting the history of Poland and Polish diplomacy opens for entries

The Minister of Foreign Affairs announces a contest for the best foreign language publication promoting the history of Poland and the best Polish language publication on the history of Polish diplomacy. The competition welcomes works which were published in 2018. Historians can submit their work until 30 June 2019.

Submissions should be in book form only (academic monographs, popular science publications, or source editions) – and have no more than three authors.

The winner of the competition in the category “Best foreign language publication promoting Poland’s history” will receive a cash prize of EUR 10,000; the first prize in the category “Best publication on the history of Polish diplomacy” is PLN 20,000.

The contest prizes are awarded by the Minister of Foreign Affairs, at the request of the Historical Diplomacy Council.

How to enter:

Entries must be submitted by 30 June 2019, or postmarked by that day to be eligible for consideration.

Entries must include three copies, if possible accompanied by published reviews, opinions and peer reviews. The entry should include a written consent of the author or authors to take part in the contest and their contact details.

This year’s edition of the contest is only open to works published in 2018. 

The publications should be sent to: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs), Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (Department of Public and Cultural Diplomacy), Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; with the envelope marked “Konkurs Historyczny Ministra SZ” (“History Contest of the Minister of Foreign Affairs”); or delivered at the MFA Incoming Correspondence Log (entrance from Litewska Street), Monday to Friday from 8.15am. to 4.15pm.

The MFA does not return copies that were entered for the contest.

If you have any questions about the competition, please do not hesitate to write at: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl with ‘History Contest of the Minister of Foreign Affairs’ in the email subject line.

The works will be judged on the main criterion of how their content fits in with the purposes of implementing Polish foreign policy.

You can find more information on the contest’s rules in Foreign Minister’s Order N°24 of 18 July 2017 on the History Contest of the Minister of Foreign Affairs (with attachments).


Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski, która została wydana w roku 2018. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR; dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN. Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Autorzy mogą zgłaszać swoje prace do 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w załączniku powyżej oraz w ogłoszeniu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji.

Źródło informacji: Konsulat Generalny RP w Sydney