Konkurs “Moja Polska”

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w NPW ogłasza konkurs

MOJA POLSKA

 Główny cel Konkursu to:  zachęcenie młodzieży do podzielenia się wiedzą o Polsce, przywołanie wspomnień z pobytu w Kraju, pogłębienie znajomości języka polskiego i umocnienie więzi z kulturą naszego Narodu z okazji

100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Konkurs organizowany jest pod patronatem Pani Konsul Generalnej RP w Sydney,
Reginy Jurkowskiej oraz Federacji Polskich Organizacji w NSW

 Do udziału zachęcamy uczniów Szkół Polskich w całej Australii a także młodzież, która polskiego uczy się w domu.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy pisemnej lub plastycznej na temat Polski. Prace wykonane mogą być w różnych formach np.: opowiadanie, wiersz, dramat, pamiętnik, list, artykuł itp., albo rysunek, fotografia, obraz lub kolaż.

Uczniowie szkół podstawowych mogą pisać swoje prace także po angielsku, natomiast uczniowie szkół średnich – wyłącznie w języku polskim.

Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: klasy: 0 – 3 (do 7 lat), klasy: 4 – 6    (8 – 11 lat), klasy: 7 – 10 (12 – 15 lat), klasy: 11 i 12 (powyżej 16 lat).

Oprócz cennych nagród brana jest pod uwagę możliwość publikacji prac konkursowych.

Termin składania prac upływa 30 września 2018. Prace należy składać na ręce nauczycielki języka polskiego lub przesłać na adres:

The Polish Teachers’ Association in NSW, 16 Elizabeth St, Ashfield NSW 2131

Dodatkowych informacji mogą udzielić:
Marianna Łacek, tel. (02) 9798 8690, email: mlacek@optusnet.com.au
Gosia Vella, tel. (02) 9311 3723, email: gosiavella@optusnet.com.a
Barbara Magolan, tel. (02) 4625 0254, email: barbara.magolan@gmail.com 
Ewa Nadolska, tel. (02) 9799 7278, email: evanadolski@yahoo.com.au