Konkurs Stypendialny na rok 2017

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2017.
W konkursie stypendialnym mogą brać udział osoby polskiego pochodzenia w wieku 16-25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:

  • w roku 2016 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej, oraz dziesiątą klasę języka polskiego

  • biorą czynny udział w życiu Polonii, w polskich organizacjach w Nowej Południowej Walii

  • zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych. 

Jury konkursu przyzna laureatom kilka nagród pieniężnych. Laureaci ze szkół podstawowych otrzymują nagrody książkowe.

Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja w sobotę 13 maja 2017 o godzinie 4 po południu w Klubie Polskim Ashfield. 

Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie formularza podaniowego (kliknij fks_wniosek_2017a, aby pobrać formularz zgłoszeniowy) i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres załączony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2017.
Formularz, po wypełnieniu i podpisaniu, należy wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej:

– drogą pocztową:
Scouter W. Szupryczynski
Cultural Foundation in Sydney
PO Box 818 Ashfield NSW 2131

– elektronicznie, jako załącznik majlem: northshore@polisheducation.org.au

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na email: northshore@polisheducation.org.au lub dzwoniąc na numer: 0402 387 034 Elżbieta Cesarski

Kilka słów o Fundatorze, o powstaniu i działalności Fundacji 

Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński urodzony 9 lipca 1914 roku w Chełmży na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii. W Sydney wylądował w marcu 1950 roku. Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej, duszą i sercem oddanym pracy społecznej. 
Witold Szupryczyński był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo (NSW), przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy w zaciszu natury z dala od gwaru ulicznego. W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Posiadał także odznaczenia kombatanckie oraz Złotą Odznakę 50-lecia Służby w Harcerstwie. 
Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z Jego inicjatywy i z nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez Niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem Jego troski o wychowanie młodzieży w duchu polskości, o nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji. 
Odsetki od kapitału powiększonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych, śp. Janiny Neronowicz,  SPK , śp. Wiesi Szupryczyńskiej, Pani Natalii Kułakowskiej są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w uroczystościach polonijnych, wyłonione przez jury w konkursie stypendialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym. 

W imieniu powierników Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego i Koła Akademików Polskich

Elżbieta Cesarska