Konkurs Stypendialny na rok 2018 

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2018 

W konkursie stypendialnym mogą brać udział osoby polskiego pochodzeniaw wieku 16 – 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:

  1. w roku 2017 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej, oraz dziesiątą klasę języka polskiego
  2. biorą czynny udział w środowisku polonijnym lub w polskich organizacjach w Nowej Południowej Walii
  3. zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

Jury konkursu przyzna laureatom kilka nagród pieniężnych.

Lauraci ze szkół podstawowych otrzymują nagrody książkowe. 

Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja w sobotę 5 maja 2018 o godzinie 4 po południu w Klubie Polskim Ashfield.

Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie forrmularzu podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres załączony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2018.

Formularz należy wydrukować, a po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu, wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej:

W formie elektronicznej na email: northshore@polisheducation.org.au

Drogą pocztową: Scouter W. Szupryczynski, Cultural Foundation in Sydney, P.O. Box 818, Ashfield NSW 2131

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na  email:  northshore@polisheducation.org.au  lub dzwoniąc na numer :  0402 387 034 Elżbieta Cesarski


Kilka słów o Fundatorze, o powstaniu i działalności Fundacji

Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński urodzony 9 lipca 1914 roku w Chełmży na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii. W Sydney wylądował w marcu 1950 roku. Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej, duszą i sercem oddanym pracy społecznej.

Witold Szupryczynski był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo, przeznaczonego szczegόlnie w tamtych latach dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy w zaciszu natury z dala od gwaru ulicznego.

W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Za swoje zasługi otrzymał wysokie odznaczenia kombatanckie oraz Złotą Odznakę 50-lecia Służby w Harcerstwie.

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z Jego inicjatywy        i z nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem jego troski o wychowanie młodzieży w duchu polskości, z myślą o nieustannym kontynuowaniu nauki języka polskiego, naszej kultury i tradycji.

Odsetki od kapitału powiekszonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych, śp. Janiny Neronowicz,  śp. Wiesi Szupryczyńskiej, śp. Natalii Kułakowskiej i SPK  są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w życiu polonijnym, wybrane przez jury w konkursie stypendialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym.

W imieniu Powierników  Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego i Koła Akademików Polskich

Elżbieta Cesarska