„Legenda” z Kaliningradu w kościele p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach

Koncert  muzyki  duchowej (cerkiewnej)

Koncert zespołu wokalnego „Legenda” z Kaliningradu w Dołujach miał miejsce w niedzielę 9 października br.. Jego organizatorem była pani Czesława Ankudowicz, o której kronika parafialna pisze, że: przyczyniła się do powstania nowej świątyni w Dołujach… Dzięki bowiem mieszkańcom i sponsorom kościół został wybudowany w stanie surowym i zwieńczony dachem już 30 marca 2009 roku.… W największym zaś stopniu przyczynili się do tego „Wielkiego Dzieła” ks. proboszcz Jan Gierlach i radna z Dołuj p. Czesława Ankudowicz.

e-pani-czeslawa-ankudowicz-zapowiada-wystep-legendy-po-niedzielnym-nabozenstwie
Czesława Ankudowicz zapowiada występ LEGENDY po niedzielnym nabożeństwie

Ponad pół godzinny występ „Legendy” składał się z pieśni cerkiewnych, opowiadających o życiu i działalności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Były też (na zakończenie) współczesne i ludowe pieśni rosyjskie i jedna polska. 

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia
Zespół wokalny LEGENDA w kościele w Dołujach

Był to już kolejny, szósty występ tego zespołu w naszej archidiecezji. Podziwiali go m.in. także wierni w Chojnie, gdzie prezentował muzykę cerkiewną. Śpiewał także w kościele w Krajniku Górnym i w Dołujach. Ostatni październikowy koncert w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla Wszechświata odbył się zaraz po Mszy św. niedzielnej. Po koncercie zespół został zaproszono na plebanię na uroczysty obiad, w którym uczestniczyli także konsul honorowy Federacji Rosyjskiej dr Andrzej Bendig-Wielowiejski i pani Tamara Popowa, przedstawicielka Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rosjan oraz wokalistki zespołu wokalnego.

* * * * *

Zespół wokalny „Legenda” powstał latem 2004 roku. W skład zespołu wchodzą młode wokalistki o pięknych głosach, posiadające wykształcenie muzyczne. Swoje doświadczenie zdobyły śpiewając w licznych chórach Kaliningradu. Utwory w ich wykonaniu cechuje piękno i harmonia głosu, elastyczność dynamiki i znajomość dźwięku. Czysta i wyrazista intonacja, szczerość i emocjonalność. „Legenda” działa przy Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury Kaliningradzie. Zespół koncertował już na wielu scenach krajów europejskich – m.in. Polski, Austrii, Niemiec, Litwy i Portugalii.

W twórczości zespołu szczególne miejsce zajmuje muzyka duchowna (cerkiewna), romansy, utwory rosyjskich oraz zagranicznych kompozytorów, wykonywane tak a capella, tak i w asyście fortepianu, organu czy zespołu instrumentów ludowych. Zespół często wykonuje również popularne pieśni ludowe – tak rosyjskie jak i białoruskie, ukraińskie czy niemieckie. W roku 2009, w czasie pobytu zespołu w Austrii, „Legenda” została członkiem międzynarodowej organizacji działającej pod patronatem UNESCO (International Organization of Folk Art.). 

Podczas swoich wyjazdów zespół znajduje także czas na koncerty charytatywne dla niepełnosprawnych oraz w domach opieki społecznej, szpitalach i szkołach. Zespół szczególnie chętnie uczestniczy w festiwalach na terenie Polski, prezentując u nas rosyjskie pieśni cerkiewne i rosyjską muzykę ludową. Tak np. było w Giżycku w roku 2008 w czasie VIII Jesiennych Koncertów Muzyki Cerkiewnej, w Ostródzie w czasie koncertu bożonarodzeniowego i w Białymstoku w czasie II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sztuki i Tańca – Podlaskiej Oktawie Kultur, prezentującego kulturę i dorobek artystyczny zespołów z kręgów kulturowych mniejszości narodowych zamieszkujących województwo podlaskie: Rosjan, Białorusinów, Litwinów, Romów, Tatarów, Ukraińców i Żydów. „Legenda” uczestniczyła też, w roku 2010, w koncertach galowych w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich – Lublin Terespol Warszawa. 

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia
Uroczysty obiad na plebanii kościoła w Dołujach

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia
LEGENDA z osobami uczestniczącymi w spotkaniu na plebanii kościoła w Dołujach

* * * * *

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia
Ida Piskun
Dyrektorem artystycznym i założycielem zespołu jest pani Ida Piskun, zawodowy muzyk i chórmistrz (dyrygent). Swoje profesjonalne wykształcenie muzyczne zdobyła w Kaliningradzie. Przez ponad 30 lat uczyła w dziecięcej szkole muzycznej sztuk pięknych w Bałtyjsku (gdzie pełniła przez lata funkcję zastępcy dyrektora szkoły artystycznej), Kłajpedzie i Kaliningradzie. Swoją działalność koncertową rozpoczęła jako solistka w zespole estradowym „Bałtyjskie mewy”. Będąc kierownikiem chóru dziecięcego szkoły sztuk pięknych, brała udział w konkursach i festiwalach w Kaliningradzie oraz w polskich miastach. Była też solistką chóru „Credo” i laureatką 1 nagrody i złotego medalu w konkursie imienia Palestriny w Rzymie (1998). Przez kilka lat pracowała w zespole solistów „Łado” w Katedrze w Kaliningradzie. 

Tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski