Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

Anna Hydyka

Już po raz drugi pod patronatem honorowym starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podległy mu powiat był gospodarzem Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych Subregionu  Tarnowskiego.

fot. Anna Hudyka
fot. powiatdabrowski.pl
fot. powiatdabrowski.pl
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski fot. A. Hudyka

Trwały one w dniach od 8 do 15 maja, a zainaugurowała specjalna Msza św. w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutaj w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Grochola, a po jej zakończeniu ulicami miasta przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. W barwnym i rozśpiewanym korowodzie prowadzonym przez miejscową orkiestrę dętą uczestniczyli podopieczni specjalistycznych ośrodków i stowarzyszeń działających w powiecie, ich opiekunowie, dyrektorzy instytucji, szkoły, wolontariusze oraz mieszkańcy. Obecni były również reprezentanci władz samorządowych: starosta Tadeusz Kwiatkowski, jego zastępca Marek Kopia i burmistrz Dąbrowy Krzysztof Kaczmarski. Wszystko zakończyło wypuszczenie w stronę nieba różnobarwnych balonów symbolizujących marzenia każdego z nas – zarówno te wypowiedziane, jak i ukryte w myślach. Oznaczały, także wrażliwość na los bliźniego i umiejętność, a może lepiej powiedzieć dar patrzenia dalej niż do końca własnego nosa. Po Marszu Godności gospodarz powiatu wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszką Anioł-Głuszek oficjalnie otwarli Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Tadeusz Kwiatkowski wyraził radość z faktu, że odbywają się one właśnie w tym miejscu. Obiecał, że jest otwarty na wszelkie działania mające na celu wsparcie życia tych osób. Słowa wdzięczności skierował w stronę Zarządu Województwa Małopolskiego. Głos zabrał, także dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marcin Ślusarski, któremu wcześniej starosta dąbrowski podziękował za wsparcie działań. Za obecnych zwrócił się, również burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Dzień zakończył występ artystyczny uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz wspólne śpiewanie z parafialnym młodzieżowym zespołem Filii Dei.

2 dni później, 10 maja, uczestników Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych gościł Dąbrowski Dom Kultury. Odbył się w nim Integracyjny Festiwal Form Scenicznych, którego myślą przewodnią były słowa włoskiego salezjanina, pisarza katolickiego, dziennikarza, a zarazem pedagoga Bruno Ferrera „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka”. Na scenie DDK wystąpili niepełnosprawni wspierani byli przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz stowarzyszenia. Można było zobaczyć: „Dziewczynkę z zapałkami”, „Misia”, „Wesele Góralskie” oraz w „W Warzywowie”.

Uczestnicy festiwalu zostali nagrodzeni nie tylko głośnymi brawami, ale otrzymali, także okolicznościowe podziękowania i puchary.

Zwieńczeniem Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych był Powiatowy Piknik Integracyjny odbywający się 15 maja przy pięknej słonecznej pogodzie w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Głównym organizatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy breńskiej instytucji kultury. W zespole dworsko-parkowym gościło około 200 osób podopiecznych: Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawcznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kupieninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Kupienine oraz warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spotkanie otworzyła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek, która wraz ze starostą dąbrowskim powitała obecnych. Następnie Tadeusz Kwiatkowski podsumował wydarzenia z ostatnich dni i oboje pożyczyli wszystkim miłej zabawy. Głos zabrał również burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się zabawy i tańce prowadzone przez wodzirejów. Przerwę pomiędzy kolejnymi rozrywkami wypełnił poczęstunek z grilla. Ten wyjątkowy piknik w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu minął w radosnej i przyjaznej atmosferze oraz wzajemnej życzliwości. Gospodarze Dąbrowy Tarnowskiej i powiatu dąbrowskiego, jak też główni organizatorzy nie kryli zadowolenia, że wszystko się udało i już planują podobne wydarzenie na przyszły rok. Oprócz podopiecznych placówek towarzyszyli im ich opiekunowie oraz: prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej Beata Partyńska, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Kupieninie Leszek Trójniak, dyrektorzy: Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Irena Kawa, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie Beata Berger, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy Maria Mielaszka, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie Katarzyna Środoń, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Maria Smolicha, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Piotr Kułaga i dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Małgorzata Bułat. Osoby te były nie tylko towarzyszami niepełnosprawnych biorących udział w festynie, ale był on, także znakomitą okazją do rozmów zawodowych i wymiany doświadczeń.

Anna Hydyka