Medal “Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” dla Stefana Mrowińskiego

Teatr Prób Miniatura im. Jerzego Szaniawskiego z dumą i radością zawiadamia, że nasz założyciel, długoletni dyrektor artystyczny i reżyser, Stefan Mrowiński, został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (łac. chwała sztuce). Jest to odznaczenie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest prestiżowym odznaczeniem, honorującym wybitne zasługi na polu kultury.

Ozdznaczenie-Mrowiński

Stefan w otoczeniu kolegów z teatru. Trzecia od lewej pani konsul Regina Jurkowska

Uroczystość dekoracji miała miejsce 19 marca b.r. w Domu Polskim Syrena w Rowville. Medal wręczyła pani Regina Jurkowska, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Konsul wręczyła również odznaczenia dwóm innym wybitnym członkiniom społeczności polskiej w Melbourne:

  • pani Zofii Skarbek – Krzyż Zesłańców Sybiru

  • pani Irenie Olchowik – odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej

  • oraz rozdała dyplomy Konsula Generalnego tegorocznym polskim maturzystom

Odznaczenie-Mrowiński

W imieniu członków teatru Miniatura gratulacje składa Maria Bukowska. Od lewej stoją: Konsul Generalny RP w Sydney Regina Jurkowska, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Marian Pawlik, Stefan Mrowiński, Maria Bukowska

W imieniu licznie zebranych na sali członków naszego teatru gratulacje Stefanowi złożyła Maria Bukowska, która, jako podsumowanie kilku z głębi serca płynących zdań, zacytowała Wiktora Hugo: "Bo żyją ci jedynie, którzy walczą, których myślą i sercem rządzi cel powzięty z góry, którzy się wspinają na szczyt przeznaczenia, którzy idą do celu jak do marzenia, mając wciąż przed oczyma jak wieczne światełko jakiś święty trud, albo miłość wielką…."

To przesłanie Wiktora Hugo Maria zadedykowała wszystkim bohaterom tej uroczystości.

Elżbieta Romanowska
Kierownik Literacki

Zdjęcia dostarczone przez autorkę