Medale Pro Patria dla działaczy polonijnych

Na zdjȩciu od lewej: Leszek Wikarjusz (prezydium RNPA), Brian Kilmartin (konsul honorowy RP w Brisbane), Witold Kuczyński, Jan Suchowiecki, Paweł Milewski (ambasador RP) fot. Henryk Kurylewski

Wrȩczenie medali Pro Patria działaczom polonijnym z Queensland oraz otwarcie wystawy o św. Janie Pawle II w Brisbane

W niedzielȩ 11 czerwca br. Ambasador RP w Australii p. Paweł Milewski wrȩczył dwóm zasłużonym działaczom polonijnym z Queensland, panom Janowi Suchowieckiemu i Witoldowi Kuczyńskiemu, medale „Pro Patria”. Medal „Pro Patria” został ustanowiony przez Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku, a uhonorowane nim mogą być osoby bądź  instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wręczenie medali odbyło się w kościele pw. Matki Boskiej Zwyciȩskiej w Bowen Hills w  Brisbane przy okazji uroczystego otwarcia wystawy zatytułowanej: „Jan Paweł II – dar Polski dla świata”. Wystawa prezentuje życie oraz pontyfikat JPII w formie kilkunastu  wielkoformatowych plakatów ze zdjęciami oraz z opisami w języku polskim i angielskim. Wystawa pochodzi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Brisbane, z inicjatywy księdza proboszcza Andrzeja Kołaczkowskiego, jest jej już kolejnym przystankiem w podróży po Australii. 

Radę Naczelną Polonii Australijskiej na obu uroczystościach reprezentowali członkowie Prezydium, pp.  Henryk Kurylewski i Leszek Wikarjusz.  

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym działaczom polonijnym! 
Gorąco zachęcamy też do obejrzenia wystawy!

Ita Szymańska
Rzecznik, Rada Naczelna Polonii Australijskiej
17 czerwca 2017