Nadciśnienie może sprzyjać rozwojowi demencji?

To FAKT! Sprawdzili to w grupie ponad 10 tysięcy Chińczyków w wieku co najmniej 55 lat naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Swoje spostrzeżenia przedstawili podczas wrześniowej konferencji  Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego “Hypertension 2019 Scientific Sessions”. Co najważniejsze, pokazali, że jeśli nadciśnienie jest leczone, wówczas ryzyko rozwoju demencji spada.

To kolejny argument za tym, by regularnie przyjmować leki obniżające zbyt wysokie ciśnienie tętnicze wraz z zastosowaniem istotnych zmian w stylu życia, które pomagają to nadciśnienie obniżyć (dieta uboga w sól i tłuszcze nasycone, bogata zaś w warzywa, odpowiednia dawka ruchu i nauczenie się radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami).

Trójka naukowców: Shumin Rui, Chihua Li i L H Lumey przez cztery lata analizowała dane dotyczące blisko 11 tys. osób po 55. roku życia zarejestrowanych w bazie China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS). W domach uczestników przeprowadzono wywiady dotyczące sposobów walki z nadciśnieniem, poziomu wykształcenia, a także wykonano testy funkcji poznawczych, w tym pamięci.

Po czterech latach obserwacji stwierdzono, że u osób ze zbyt wysokim ciśnieniem tętniczym (140/90 mmHg lub wyższym) spadek funkcji poznawczych następował szybciej niż u uczestników, którzy nie mieli nadciśnienia lub przyjmowali leki na nadciśnienie.

Naukowcy doszli do wniosku, że „nadciśnienie może przyśpieszyć pogorszenie funkcji poznawczych w okresie czterech lat”, jednak proces ten może być przyhamowany przez terapię nakierowaną na obniżenie ciśnienia.
Kiedy mówimy o nadciśnieniu? Wtedy, gdy wartość ciśnienia tętniczego przekracza 140/90 mm słupka rtęci. Dalej postępowanie jest różne w zależności od tego, jakie wartości ciśnienia ma pacjent, ale lekarz dobiera zalecenia uwzględniając także wiele innych czynników (wiek pacjenta, ewentualne inne choroby, jego styl życia, predyspozycje genetyczne itd.).

Zarówno nadciśnienie, jak i pogorszenie funkcji poznawczych to istotne zagrożenia związanie ze starzeniem się, a stan naczyń krwionośnych w mózgu ma duży wpływ na takie funkcje jak pamięć, język czy rozumowanie.

jw

Źródło: Shumin Rui, Chihua Li, L H Lumey, Columbia Univ, New York, NY: Antihypertensive Treatment Stops Cognition Decline in Elderly Chinese With Hypertension