(Nie)śmiertelnie

polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaNowa książka Bogumiły Żongołłowicz

Nakładem Oficyny Wydawniczej Kucharski ukazał się tomik wierszy Bogumiły Żongołłowicz zatytułowany ,,(Nie)śmiertelnie”.
„Zamyka on – jak pisze Katarzyna Kwapisz Williams – pewien duży projekt poświęcony rozmyślaniom o życiu i śmierci, oswajaniu tego, co nie do pojęcia; projekt, który autorka rozpoczęła już dawno, a który łączy jej najnowsze wiersze stworzone w Melbourne z tymi powstałymi jeszcze w latach osiemdziesiątych w Słupsku. Opublikowane do tej pory dwa zbiory snujące refleksje nad zagadnieniem kresu życia, “Śmierci nie moje” oraz “Śmierci mi bliskie”, wydają się efektem zmagania ze stratą najbliższych, ale też w pewnym sensie wyrazem filozoficznych poszukiwań i biograficznych zainteresowań poetki”.

Promocja książki odbędzie się
18 listopada 2016 r. o godz. 19.00
w Konsulacie RP w Sydney

polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaBogumiła Żongołłowicz – poetka, pisarka, dokumentalistka, dziennikarka. Debiutowała poezją na łamach „Głosu Pomorza” w 1983 r. Jest autorką ponad tysiąca artykułów prasowych, które ukazały się na łamach takich pism jak: ,,Polityka” (Warszawa), ,,Kultura” (Paryż), ,,Nowy Dziennik” (Nowy Jork), ,,Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn), ,,Goniec Pomorski” (Koszalin) i „Kurier Zachodni” (Perth).

Wydała książki: “Lato w Surrey” (1984), “Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów” (1999), “Śmierci nie moje” (2002), Kabaret „Wesoła Kookaburra” (2004), “O pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka” (2007); “Śmierci mi bliskie” (2008); “Jego były «Czerwone maki…». Życie i kariera Gwidona Boruckiego – Guido Lorraine’a” (2010).

Opracowała i przygotowała do druku spuściznę literacką Andrzeja Gawrońskiego: “Mój punkt widzenia. Felietony australijskie” (1999), “Zapiski z dwóch światów” (2001), “Awantury australijskie” (2016), a także “Listy z Australii Romana Gronowskiego” (2005), “Poezje wybrane Krystyny Jackiewicz” (2006), opowiadania Ludmiły Błotnickiej “Przez zieloną granicę” (2007) i “Dziennik z pierwszych tygodni w Australii” Władysława Noskowskiego (2011). Współautorka antologii poezji i prozy polskiej w Australii Zielona zima (1997).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół losów Polaków w Australii po II wojnie światowej. Członek Związku Pisarzy Polskich Za Granicą.