NOWY SZTANDAR ZHP w AUSTRALII

NOWY SZTANDAR ZHP – 100lecia NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Państwo,
Związek Harcerstwa Polskiego na terenie Australii zaprojektował sztandar Okręgu, aby uczcić 100 letnią rocznicę Niepodległości. W historii Harcerstwa Polskiego na Antypodach jest to pierwszy sztandar, który reprezentuje wszystkie hufce ze wszystkich stanów i jest symbolem kontynuacji chlubnych tradycji harcerskich i patriotycznych poza granicami kraju.

Sztandar ten jest w trakcie szycia przez panią Jarosławę Jachowską na maszynie o jednej igle. Konsulat Generalny RP w Sydney oraz Blum Foundation są głównymi sponsorami naszego nowego sztandaru.

Zwracamy się do organizacji i prywatnych osób z prośbą o dotacje w celu pokrycia pozostałych kosztów związanych ze sztandarem. Według tradycji osoby lub organizacje, które ofiarowały donacje w wysokości $100 były zaznaczone symbolicznym gwoździem na drzewcu sztandaru.

Darowizny można dokonać w następujący sposób:
Płatności można dokonać czekiem na “Polish Scouting ZHP in Australia Inc.”
lub
bezpośrednio na konto Okręgu: BSB 063011 ACC. 10033881

Prosimy o wpisanie swojego nazwiska i słowa “Sztandar” w oknie referencji przelewu i przesłanie potwierdzenia płatności do: Treasurer@zhp.org.au aby otrzymać paragon i potwierdzanie.

Wierzymy, że ten piękny zwyczaj nadal będzie się rozwijał i z góry serdecznie dziękujemy za finansowe wsparcie tego zaszczytnego celu.

Ukończony sztandar zostanie poświęcony podczas Zjazdu Okręgu 28 października 2018. Z tego powodu prosimy, aby wszystkie donacje były zakończone do terminu 31 września 2018.

CZUWAJ!