Order Australii dla Marianny Łacek OAM

Marianna Łacek OAM13 czerwca 2016 r. w dniu urodzin Królowej Elżbiety II, ogłoszono listę osób odznaczonych Orderem Australii.
Wśród osób wyróżnionych orderem jest pani Marianna Łacek OAM, której nadano Medal Orderu Australii (Medal of the Order of Australia).

Pani Marianna Łacek OAM od wielu lat krzewi polską kulturę w Australii, jest nauczycielką języka polskiego, aktywnie działa w organizacjach polonijnych jest  bardzo zaangażowana w edukację młodzieży polonijnej na świecie. Od wielu lat współpracuje z Expressem Australijskim. 
W imieniu Czytelników i zespołu redakcyjnego serdecznie gratulujemy pani Mariannie zasłużonego wyróżnienia otrzymanego od władz Australii.