Other News

Polonia

Wakacje w Klubie

W lipcu w Canberze dzięki uprzejmości i gościnności Zarządu Klubu Orzeł Biały odbyły się półkolonie dla dzieci „W świecie fantazji i folkloru polskiego”. Wakacje z zajęciami prowadzonymi po polsku zostały […]

Australia

Cenna inicjatywa dr. Seweryna Ozdowskiego

 17 lipca zakończyła się trzydniowa Konferencja poświęcona integracji australijskiego społeczeństwa. Tytuł Konferencji ‘Advancing Community Cohesion towards National Compact’  w tłumaczeniu na język polski oznaczałoby to: Poprzez Społeczną Integrację do Spójności […]

Edukacja Polonia

Słowa zawsze aktualne

Zbierając materiały do publikacji na temat polskiego szkolnictwa w Australii i Nowej Zelandii znalazłam artykuł pióra prof. Jerzego Goebla – wielkiego społecznika, szczególnie zasłużonego w dziedzinie edukacji oraz polskiego szkolnictwa.  […]