Poczta Polska uczciła Polaków ratujących Żydów – wystawą i nowym znaczkiem

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej upamiętniająca Polaków pomagających Żydom podczas II wojny światowej w ramach akcji Żegota prezentowana jest w placówkach Poczty Polskiej. Ekspozycja została otwarta 23 marca br. w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku. Podczas jej warszawskiego  otwarcia zaprezentowany został nowy znaczek pocztowy wydany z okazji Roku Ireny Sendlerowej.  

Główne uroczystości otwarcia wystawy pt. „Akcja Żegota Polski Podziemnej” odbyły się w urzędzie pocztowym Warszawa 1 przy ul. Świętokrzyskiej 31/33. 

– Nasza firma wspiera wiele inicjatyw, których celem jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o polskich bohaterach. Nasze zaangażowanie w ideę uhonorowania działalności Żegoty uważamy za swój moralny i zaszczytny obowiązek. Poczta Polska chce brać czynny udział w kształtowaniu narodowej tożsamości historycznej – powiedział podczas uroczystości prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Żegota, czyli Rada Pomocy Żydom, była tajną organizacją afiliowaną przy władzach Państwa Podziemnego. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej.

Rok Ireny Sendlerowej – koperta

Wystawę IPN otwarto jednocześnie,  oprócz Warszawy, w czterech innych placówkach:  w Katowicach przy ul. Pocztowej 9; w Krakowie przy ul. Westerplatte 20; w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 17 oraz w Gdańsku przy ul. Długiej 23/28. Ekspozycję można oglądać do końca kwietnia.

Rok Ireny Sendlerowej – datownik

Poczta Polska po raz kolejny współpracuje z IPN przy wystawach poświęconych wydarzeniom historycznym. W ubiegłym roku dzięki temu powstała ekspozycja pt. „Operacja (anty)polska NKWD”, którą można oglądać w kilku urzędach pocztowych w całej Polsce.

Tradycją Poczty Polskiej jest również honorowanie wielkich Polaków. Tym razem na znaczku pocztowym została upamiętniona Irena Sendlerowa, która jesienią 1939 roku z grupą współpracowników założyła w Warszawie przy Wydziale Opieki Społecznej tajną komórkę pomocy Żydom. W tym roku przypada dziesiąta rocznica jej śmierci.

– Nowym znaczkiem pocztowym honorujemy osobę, która tak długo i na tak dużą skalę narażała się dla ratowania drugiego człowieka. Właśnie za to poświęcenie i ogromne zaangażowanie otrzymała od instytutu Yad Vashem odznaczenie Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata – powiedział Przemysław Sypniewski.  

Od początku wojny Irena Sendlerowa organizowała pomoc dla ludności żydowskiej, dostarczała do warszawskiego getta pieniądze, leki i szczepionki oraz ratowała dzieci, wyprowadzając je z getta do rodzin zastępczych i sierocińców. Od 1943 roku kierowała referatem dziecięcym Żegoty. Szacuje się, że dzięki niej ocalało ok. 2,5 tysiąca żydowskich dzieci.  

Autorem projektu znaczka jest  Jacek Konarzewski. Grafika przedstawia  zdjęcie portretowe Ireny Sendlerowej na tle imion, które symbolizują uratowane dzieci. 


O znaczku: 
autor projektu: Jacek Konarzewski

liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 100 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 24 marca 2018 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

Źródlo: www.infowire.pl