Pokojowy protest Polonii w obronie niezawisłości sądów

W niedzielę 30 lipca na znak solidarności i poparcia dla rodaków protestujących w wielu miastach Polski grupa niezrzeszonej Polonii spotkała się na pokojowej manifestacji przed Konsulatem Generalnym RP w Sydney.

Uczestniczyło w niej ponad 30 osób z transparentami i plakatami. W proteście przeciw nowemu prawu zapalono świeczki. Skandowano hasła poparcia dla tysięcy rodaków protestujących w kraju. Bezpośrednią transmisję z manifestacji na Facebook obserwowało ponad 60 osób z innych miast w Australii.

Uczestnicy zgromadzenia przed Konsulatem wyrażali swój sprzeciw dla nowych, forsowanym przez PiS ustaw: o sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym. Zebrani domagali się od rządu RP przestrzegania zasad Konstytucji i zgodnego z nią trójpodziału władzy w Polsce. Wyrazili swoje poparcie dla zmian w sądownictwie, ale domagali się przeprowadzenia ich zgodnie z Konstytucją i z poszanowaniem procedur parlamentarnych.

Demonstranci podziękowali protestującym w wielu miastach Polski rodakom za ich wytrwałość w walce o demokrację i niezawisłość sądów.

Jak informują organizatorzy zgromadzenie było zgłoszone odpowiednim władzom i konsul Jurkowska była uprzedzona, odpowiednio wcześniej, o planowanym proteście.

mw/Express Australijski
fot. dostarczone przez uczestników manifestacji