Polish Club Ashfield presents films about Polish Generals: Sikorski, Anders, Fieldorf and Kukliński

With the 80th Anniversary of the outbreak of World War 2 on 1 September 2019; the Polish Club Ashfield presents four films during the month of September that depict four significant Polish Generals during and after World War 2. Entry is free.

W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w Klubie Polskim w Ashfield, we wrześniu, będą wyświetlane filmy o generałach wojska polskiego, którzy odegrali znaczącą rolę podczas trwania II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.
Wstęp wolny.

 

Sunday 1 September 3.00pm.
Duration 40 Minutes
(in Polish)

General Sikorski. During the Second World War, he became Prime Minister of the Polish Government in exile, Commander in Chief of the Polish Armed Forces and a vigorous advocate of the Polish cause in the diplomatic sphere.

Niedziela, 1 września, godz. 15.00
Czas trwania 40 minut
(w języku polskim)

Generał Sikorski. Podczas II wojny światowej pełnil funkcjȩ premiera Rządu RP na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Był jednym z najbardziej zasłużonych polityków i wojskowych okresu II wojny światowej. 

 

 


Sunday 8 September 3.00pm.
Duration 1.47 hours
(in Polish)

General Anders. He formed and led the Polish II Corps (and civilians) numbering over 100,000 out of the Soviet Union. The Polish II Corps became a major tactical and operational unit that fought in North Africa and Italy.

Niedziela, 8 września, godz. 15.00
Czas trwania 1,47 godziny
(w języku polskim)

Generał Anders. Był polskim generałem z okresu II wojny światowej, wybitnym dowódcą 2. Korpusu Polskiego, uczestnikiem kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Sprawował również funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

 

 


Sunday 22 September 3.00pm.
Duration 2 hours
(in Polish with English subtitles)

General Fieldorf  “Nil”. He ws Deputy Commander in Chief of the Polish Home Army (AK). During Poland’s occupation during World War 2 he served with distinction. After the war he was arrested and executed by Poland’s Communist regime.

Niedziela 22 września, godz. 15.00
Czas trwania 2 godziny
(w języku polskim z angielskimi napisami)

Generał Fieldorf „Nil”. Był zastępcą Komendanta Głównego Armii Krajowej (AK) i dowodca Kedywu AK. Całe życie poświęcił walce o niepodległość i suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej. Po wojnie został aresztowany i stracony przez polski reżim komunistyczny.

 

 


 

Sunday 29 September 3.00pm.
Duration is 1.43 hours
(in Polish and English)

General Kukliński. Was promoted to General posthumously. As a senior Polish army officer during the Cold War he provided significant information to the USA and NATO forces allowing them the advantage in any future conflict with the USSR, thereby averting war.

Niedziela 29 września, godz. 15.00
Czas trwania wynosi 1,43 godziny
(w języku polskim i angielskim)

Generał Kukliński. Awansowany na generała pośmiertnie. Jako starszy oficer polskiej armii podczas zimnej wojny dostarczył znaczące informacje siłom USA i NATO, umożliwiając im przewagę w każdym przyszłym konflikcie z ZSRR, tym samym zapobiegając wojnie.