POLSCY SPRAWIEDLIWI ZOSTANĄ UHONOROWANI W AUSTRALII

a7776eafd14bbce13409e4787a33d6b3W Melbourne w Australii 5 lipca 2015 r. odbędzie się wydarzenie ku czci polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Wydarzenie organizowane jest przez Australijskie StowarzyszeniePolskich Żydów i ich Potomków (ASPJ) odbędzie się w Beth Weizmann Jewish Community Centre w Melbourne w obecności członków korpusu dyplomatycznego i innych znamienitych gościzarówno z żydowskiej, jak i polskiej społeczności w Australii.


Podczas uroczystości wyświetlony zostanie film dokumentalny„Ocaleni” oraz pokazana zostanie wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady”. Zarówno film, jaki wystawa zostały zrealizowane w ramach projektu "PolscySprawiedliwi – Przywracanie Pamięci” Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wystawa powstała w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. 


Po prezentacjach odbędzie się krótkie nabożeństwo honorujące polskich Sprawiedliwych, którzy oddali swoje życie starając się pomagać Żydom, a także upamiętniające sześć milionów Żydów, którzy zginęli w czasie Zagłady.


Po prezentacji w Beth Weizmann Jewish Community Centre w Melbourne wystawa „Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” będzie prezentowana w innych ośrodkach kulturalno-edukacyjnych i polskich placówkach w Melbourne i okolicach. Przez kolejne trzy miesiące będzie można ją oglądać w Melbourne’s Lamm Jewish Library of Australia.


Inicjatorem organizacji wydarzenia jest wiceprezes ASPJ, Andrew Rajcher. Jest on także wieloletnim wolontariuszem – tłumaczem na język angielski – Muzeum POLINi prowadzonych przez Muzeum projektów.

Więcej informacji na stronie ASPJ: www.polishjews.org.au