Polska Macierz Szkolna serdecznie zaprasza

Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii
serdecznie zaprasza na uroczysty koncert z okazji Konstytucji 3 Maja w sobotę 14 maja 2016  na godzinę 4.00 po południu
do Klubu Polskiego w Ashfield przy Norton Street

Harcmistrza Witolda SzupryczyńskiegoPodczas uroczystości zostaną wręczone nagrody stypendialne Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiegodla dzieci i młodzieży za wyjątkowe wyniki w nauce języka polskiego,
za podtrzymywanie tradycji i kultury polskiej, oraz za udział w życiu polonijnym w Australii
 
Elżbiea Cesarski

Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii