POWIADOMIENIE

Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w roku 2016 fot. B. Filip

3 June 2017
The Polish Language Teachers Conference
Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego

Supported by: 
Holy Family Polish Ethnic School Marayong         Liverpool Polish Saturday School                           Macarthur Polish Saturday School
North Shore Polish Saturday School                    P & F Committee of Polish Assoc. in Newcastle     Polish Educational Society in NSW 
Polish Saturday School – Ashfield                       The Polish School – Wollongong                             The Polish School of Sydney – Randwick
The Polish Teachers Assoc. in NSW 

POWIADOMIENIE 

W dniu 3 czerwca 2017 odbędzie się całodniowa Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Nowej Południowej Walii
Hyde Park Inn Forum Conference Centre, 271 Elizabeth Street, SYDNEY NSW 2000

Organizatorzy Konferencji: wszystkie szkoły sobotnie nauczające języka polskiego w NPW.

Sponsorzy Konferencji: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney oraz Departament Edukacji Nowej Południowej Walii (Department of Education in NSW)

Goście Honorowi: 
    •    Regina Jurkowska – Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej  w Sydney
    •    Jozefa Sobski – Przewodnicząca Komisji ds. Programu Szkół Etnicznych w NPW (Chair of the NSW Community Languages Schools Program Board)
    •    Albert Vella – Prezes Federacji Szkół Języków Etnicznych w NPW (President of The NSW Federation of Community Language Schools)
W Konferencji wezmą również udział nauczyciele języka polskiego ze szkoły średniej – Saturday School of Community Languages.

Cele Konferencji:  stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry nauczycielskiej poprzez nabycie nowych umiejętności w zakresie innowacyjnego i kreatywnego nauczania, zarządzania klasą w kontekście obowiązującego prawa, stosowania oraz wykorzystywania na lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Warsztat I:
Ruth Bradfield-Ling – dyrektor szkoły podstawowej Marrickville West Public School: Zachowanie uczniów i zarządzanie klasą w kontekście obowiązującego prawa (australijskiego i stanowego – Nowa Południowa Walia). 

Warsztat II:
Vesna Trajkovska – nauczyciel języka angielskiego jako drugiego języka, nauczyciel języka macedońskiego oraz wykładowca kursu językowego (Certificate in Language Teaching / University of Sydney): Wykorzystanie różnych narzędzi edukacyjnych w celu zaangażowania uczniów w proces nauczania języka obcego. / Wykorzystanie technologii jako skutecznej strategii wpływającej na zachowanie uczniów w klasie. 

Warsztat III:
Halina Kubarska-Klimek – nauczyciel konsultant / Polonijne Centrum Nauczycielskie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Gry i zabawy dydaktyczne we wczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Warsztat IV:
Cate Chappel – p.o. dyrektor Sobotniej Szkoły Języków Społecznych (Acting Principal Saturday School of Community Languages): Korzyści płynące z nauki języka polskiego w Sobotniej Szkole Języków Społecznych. / Proces przejścia uczniów ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. / Jak przygotować uczniów do nauki w szkole średniej.

Warsztat Va:
Bianka Malecka – wykładowca języka angielskiego jako drugiego (UNSW Institute of Languages); egzaminator egzaminu IELTS: Planowanie lekcji dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły średniej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zróżnicowanego (sala 2).

Warsztat Vb:
Halina Kubarska-Klimek – nauczyciel konsultant / Polonijne Centrum Nauczycielskie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Planowanie lekcji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zróżnicowanego (sala 1).

Warsztat VI:
Halina Kubarska-Klimek – nauczyciel konsultant / Polonijne Centrum Nauczycielskie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Twórcze i innowacyjne metody pracy na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego.

Informacja dla rodziców polskich szkół sobotnich:
ze względu na udział nauczycieli w Konferencji,
zajęcia lekcyjne w dniu 3 czerwca 2017
są odwołane we wszystkich sobotnich szkołach podstawowych. 

Sponsored by: Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym KG RP w Sydney. This conference has the support of the NSW Department of Education.