Pożegnanie – odszedł śp. Józef Drewniak

W piątek 31 lipca 2015 roku w Balgowlah (Sydney) zmarł nagle w wieku 91 lat, działacz społeczny – wielce zasłużony dla Polski, Australii i Polonii australijskiej.

Jozef-Drewniak-001_web
sp. Jozef Drewniak fot. archiwum rodzinne
Był to wspaniały człowiek! Słynny baryton operowy, wykonawca pieśni ludowych i sakralnych, aktor. Żarliwy obrońca Rzeczypospolitej, działacz społeczny, współzałożyciel wielokulturowych audycji rozgłośni radiowej 2EA, który przez wiele lat prowadził polskie programy tej sydnejskiej rozgłośni będącej prekursorką ogólnoaustralijskiego serwisu radiowo-telewizyjnego Special Broadcasting Service (SBS).

Józef Drewniak był również, przez szereg lat, prezesem Lions Club oraz współzałożycielem i wieloletnim  prezesem Australijsko-Polskiej Rady Biznesu (APBC Inc).
Pozostawił po sobie uroczą, pogrążoną w głębokim smutku Robyn – swoją wspaniałą, czułą i wyjątkowo dzielną, wieloletnią towarzyszkę życia.

Józef zostawił po sobie ogromny dorobek kulturalno-arystyczny, patriotyczny i społeczny. Dodam, że nie tylko w Australii. Z trudem piszę te kilka słów w hołdzie pamięci tego nadwyczajnego człowieka. Był moim bliskim i serdecznym przyjacielem przez  wiele lat. Jakże dobrze pamiętam nagrywanie z nim audycji dla polskich programów Radia 2EA w Jego studio StudioPol – firmie wszechstronnie i umiejętnie promującej polską kulturę.
Józef był moim – starszym o te nieraz wtedy historycznie ważnych siedem lat – przyjacielem, nieraz stanowczym lecz bardzo konstruktywnie życzliwym mentorem.

Urodził się w Wadowicach 15 stycznia 1924 r., syn Wojciecha i Zofii (z domu Domin) małżeństwa Drewniak.
Wielostronna działalność artystyczna Józefa Drewniaka skupiała się
 m.in. na promowaniu polskiej kultury w Australii. Jednocześnie wśród Polonii australijskiej na polskości pielęgnującej  najlepsze cechy narodowej osobowości, polskich patriotycznych tradycji i wspaniałej wielokulturowej, wieloetnicznej polskożydowskiej kulturowej spuścizny historycznej Rzeczypospolitej, walk i zmagań o odzyskanie, obronę i utrwalanie niepodległości RP.

Józef Drewniak przez wiele lat był prezesem wpływowej międzynarodowej organizacji Lions Club. W tej roli bardzo wiele uczynił dla promowania i utrwalania australijsko-polskich więzów oraz wkładu Polaków i Polonii w rozwój Australii i jednocześnie obronę dobrego imienia Polski i Polaków.
W wieloletnim kontekście historycznym jednym z największych osiągnięć Józefa Drewniaka, które wywarło trwały wpływ na pomyślny rozwój dwustronnych australijsko-polskich stosunków oraz pogłębienie więzów Polonii australijskiej z polską i światową Polonią było rzeczywiście, bez przesady pionerskie utworzenie w 1975 r. pierwszego polskiego, ogólnoaustralijskiego „etnicznego” programu radiowego na falach sydnejskiego Radio 2EA (Ethnic Australia). Należy podkreślić, że wtedy australijski federalny rząd nie finansował Radia 2EA. Tylko udzielił licencji na pasmo radiowe i emisję. Przez 15 lat Pan Józef Drewniak był koordynatorem i spikerem tego ogromnie zasłużonego, wpływowego programu radiowego. Józef nadawał polski program na własny koszt ze swego Studio-Pol. Przez 15 lat sam finansował ten bardzo popularny program radiowy, który na bieżąco, obiektywnie informował słuchaczy o wydarzeniach w Polsce i Polonii australijskiej, nadawał liczne wywiady oraz polską muzykę.
Wskutek popularności Radia 2EA australijski federalny rząd po 15 latach utworzył Telewizję i Radio SBS (Special Broadcasting Service).

Ale to nie były wszystkie dokonania  Józefa Drewniaka: 
– Szczególnie ważną Jego zasługą był istotny wkład w trwałe upamiętnienie polsko-australijskich historycznych więzów. Wykorzystywał w tym celu swoje rozległe powiązania i wpływy w sferach australijskiego biznesu. Jako prezes Lions Club swoimi  uporczywymi staraniami  uzyskał zgodę członków oddziału Lions Club w Jindabyne w regionie Gór Śnieżnych w Nowej Południowej Walii (NSW) na umieszczenie wspaniałego pomnika Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego w Parku Lions Club w tym mieście.
Przypomnę, że wtedy było sporo kontrowersji na temat tego pomnika w niektórych kierowniczych kołach „zorganizowanej Polonii australijskiej”  ponieważ ufundowano  przywieziono go z PRL za zezwoleniem i z udziałem „reżimowych władz”, a w uroczystej ceremonii otwarcia (z udziałem Gubernatora Nowej Południowej Walii) uczestniczyli „reżimowi” dyplomaci.

Ponadto czynnym i efektywnym promotorem tego pomnika i organizatorom przetransportowania go do Australii był ówczesny wiceprzewodniczący Rady Państwa w Warszawie Tadeusz Witold Młyńczak. Mówiono nawet, że należy bojkotować ceremonie otwarcia i „cały ten reżimowy pomnik”. Józef Drewniak miał znacznie szeresze i racjonalną, dalekowzroczną opinię na ten temat i był nieugięty. Powiedział m.in.: „Ufundowali i wykonali ten wpomnik poznańscy rzemieślnicy z Poznańskiego Zrzeszenia Rzemieślników. Obecny system w Polsce przeminie a pomnik zostanie. Nie wierzycie? No to zróbcie i postawcie własny! Będą wtedy dwa. Jeszcze lepiej!”. Tak powstała „konkurencyjna” pamiątkowa brązowa płyta ku czci Strzeleckiego na skraju szosy blisko Coomy.
Tam też była wzruszająca ceremonia otwarcia. Józef cieszył się był zadowolony. Nawoływał do odwiedzania pamiątkowej płyty w drodze do pomnika. Potem zrealizował film „Powrót Strzeleckiego” relacjonujący dzieje przywiezienia pomnika Strzeleckiego na pokładzie polskiego statku do postawienia w Jindabyne Lions Club Park. Film ten był dwukrotnie emitowany przez SBS TV na całą Australię oraz ukazał się na kasetach video.

– Józef był czynny w Sydney Tatersall’s Club co też wykorzystywał dla dobra Polonii i stosunków australijsko-polskich.

– W 1979-80 założył „Polish Performing Arts Theatre in Australia”, w ramach którego odbywały się koncerty polskich utworów muzycznych, chórów, zespołów tanecznych i innych grup artystycznych. W tych występach uczestniczyli m.in. członkowie słynnej orkiestry Sydney Symphony Orchestra włącznie z dyrygentem Panem Waldemarem Wolskim.

– W 1980 r, Józef Drewniak wspólnie z British Ballet Organisation w Sydney po raz pierwszy w Australii wystawil balet „Chopeniana”.

– W 1980-90 organizował  artystyczne występy oraz „Carnivale” na boisku sportowym KS Polonia w Plumpton w  Sydney. Były to m.in. występy polskich zespołów tanecznych oraz hiszpańskich, filipińskich i irlandzkich.  

– Józef wydał własnym kosztem wiele popularnych płyt, kaset dźwiękowych i wideo z polskimi utworami – patriotyczno-narodowymi, historyczynymi, żołnierskimi, klasycznymi, religijnymi, m.in.: „Karpacka Brygada”, „Czerwone Maki na Monte Cassino” (nadane w jego wykonaniu przez Radio Warszawę), „Kolędy Polskie” (1000 egz.), „Echa Rodzinnych Stron” (1000 egz.), „Wspomnienia Cichociemnych” (1000 egz.), „Wigilia Żołnierska” (1000 egz), „Pieśni i Wiersze Ojczyste” (1000 egz.).

– Sprowadził z Polski 500 słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich rozprowadzonych wśród polskiej młodzieży, harcerzy, polskich  szkół i innych organizacji. Koszty tych słowników i nagrań oczywiście pokrył Józef  Drewniak.

– Wielokrotnie podróżował po całej Australii – od Sydney do Brisbane, Perth, Adelajdy, Melbourne i Canberry – osobiście promując własnymi występami polską kulturę, zwłaszcza wielostronny dorobek muzyczny. Organizował, występował, śpiewał podczas ponad 250 koncertów, zwłaszcza dla Polonii australijskiej. M.in. podczas akademii i obchodów Dnia Matki, Świąt Narodowych Rocznicy Konstytucji 3 maja i Niepodległości 11 listopada, Świąt Żołnierza oraz innych imprez patriotyczno-narodowych.

– Czynnie uczestniczył w imprezach z okazji Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Australii w 1986 r. 

– Józef Drewniak został wyróżniony tytułem „Polish Eminent Baritone” w australijskich mediach. 

– Jako współzalożyciel i wieloletni przewodniczący The Australia Poland Business Council Inc (APBC Inc – Australijsko-Polskiej Rady Biznesu) wniósł wymierny wkład w rozwój dwustronnych i wielostronnych australijsko-polskich stosunków ekonomicznych i handlowych. M.in. APBC Inc składała wnioski na tematy związane z rozwojem australijsko-polskich stosunków ekonomiczno-handlowych do federalnych komisji parlamentarnych i uczestniczyła w przesłuchaniach przez te komisje na ich zaproszenie. Na prośbe Ambasady RP wielokrotnie przedstawiała przeglądy i oceny australijskiej sytuacji ekonomiczno-handlowej i politycznej („briefings”) dla polskich misji handlowych do Australii w Ambasadzie RP w Canberze. Biuro Józefa Drewniaka „Studio-Pol” w śródmieściu Sydney przez wiele lat służyło jako przedstawicielstwo APBC Inc w stolicy Nowej Południowej Walii. Józef konsekwentnie twórczo wykorzystywał swoje osobiste, liczne i wpływowe kontakty w australijskich kołach kulturalno-artystycznych do promowania polskiego biznesu. Jednocześnie skutecznie wykorzystywał swoje biznesowe kontakty do promowania i wspierania polskiej kultury i sztuki w Australii, polonijnego życia kulturalno-artystycznego oraz polonijnego szkolnictwa.

– Wielostronnie, czynnie popierał Ruch Solidarnościowy w Australii. W tym kontekście jest wspomniany sześciokrotnie w wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej ksiażce Patryka Pleskota „Solidarność na Antypodach. Inicjatywy solidarnościowe polskiej diaspory w Australii 1980-1989).

– W okresie stanu wojennego w Polsce Józef Drewniak wziął czynny udział w promowaniu i wspieraniu delegacji Fundacji Rolniczej Episkopatu Polski w składzie ks. prał. (potem biskupa) Alojzego Orszulika (ówczesnego Sekretarza Biura Prasowego Episkopatu Polski) oraz prof. Andrzeja Stelmachowskiego. W znacznej mierze organizowałem to przedsięwzięcie i dobrze pamiętam jego bardzo owocny wkład.

Za swoje liczne zasługi Józef  Drewniak został odznaczony m.in.: Krzyżem  Komandorskim Orderu Zasługi RP, Orderem Polonia Restituta III stopnia (nadanym przez b. polski rząd emigraycjny RP w Londynie), Orderem Polonia Restituta V stopnia oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Cześć jego świetlanej pamięci!

Eugeniusz Bajkowski