Prawie 11 milionów dolarów na naukę języków w szkołach etnicznych

Rząd NPW przeznacza 10 mln. 900 tys. dolarów na naukę języków w szkołach etnicznych

Podczas dorocznego obiadu zorganizowanego przez Australian Federation of Ethnic Schools Associations, Premier Rządu NPW Gladys Berejiklian zaanonsowała dodatkową dotację rządową w wysokości 10,9 miliona dolarów dla ponad 500 szkół etnicznych w Nowej Południowej Walii.

Rząd premier Berejiklian inwestuje dodatkowe fundusze w organizacje, które dają możliwość nauki jednego z 54 języków ponad trzydziestu tysiącom uczniów w szkołach na terenie NPW.
Dodatkowe pieniądze pozwolą szkołom zwiększyć liczbę uczniów dzięki poprawie warunków lokalowych, wyposażeniu nauczycieli w nowoczesne materiały dydaktyczne, a nauczycielom dadzą możliwość dokształcania. Dzięki zwiększonym funduszom szkoły będą mogły przyjąć więcej uczniów przygotowujących się do egzaminów maturalnych z wybranych języków etnicznych.

Podczas swego wystąpienia premier Berejiklian wspomniała czasy kiedy była uczennicą w sobotniej szkole nauki języka armeńskiego. 
Nauka drugiego języka nie tylko poszerza horyzonty, pozwala także osiągnąć lepsze wyniki w nauce i zdecydowanie poprawia szansę na zrobienie kariery zawodowej — powiedziała pani premier.
Zaangażowanie rządu NPW w naukę języków jest dobrą inwestycją w rozwój naszego społeczeństwa — powiedziała premier Berejiklian.

  • Wspólne zdjęcie nauzycielek, nauczycieli i członków komitetów rodzicielskich Polskich Szkół Sobotnich z Premier NSW Gladys Berejiklian i Konsul Generalną RP Reginą Jurkowską fot. EA

Obecny na spotkaniu Minister d/s Wielokulturowości Ray Williams powiedział o dotacjach: – (…) Ta inwestycja świadczy o dużym zaangażowaniu rządu NPW w harmonijny rozwój i pomoc różnorodnym organizacjom naszej społeczności. 
W NPW mówimy ponad dwustoma językami i dlatego wasze szkoły odgrywają znaczącą rolę w dzieleniu się dziedzictwem i kulturą różnych narodów z przyszłymi pokoleniami — dodał minister Williams.

Prezes Albert Vella z Australian Federation of Ethnic Schools Associations – gospodarz dorocznego spotkania nauczycieli szkół etnicznych – przypomniał zebranym historię nauczania języków etnicznych w NPW, powiedział między innymi:
– Kiedyś lekcje nauki języków odbywały się często w prywatnych garażach, prowadzone były przez niewykwalifikowane kadry, a kary cielesne były czymś normalnym 
Wiele zmieniło się od tamtych lat. Dzisiaj nauczyciele i uczniowie mają dostęp do pomieszczeń w szkołach rządowych, a kadra jest dobrze przygotowana zawodowo. Atmosfera w szkołach też jest inna – przyjazna zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.
– Stale rośnie liczba zarówno uczniów w istniejących szkołach jak i liczba szkół – powstają nowe z językami, których nie uczono w Australii do tej pory. 
– Szkoły zrzeszone w Australian Federation of Ethnic Schools Associations prowadzone są przez wspaniałych wolontariuszy, którzy budują i utrwalają harmonijnie współpracujące ze sobą grupy etniczne w naszym wielokulturowym społeczeństwie.
– Zadaniem Federacji jest wspieranie zrzeszonych w niej szkół zarówno finansowo jak i merytorycznie, aby mogły one jak najlepiej spełniać swoje zadania dydaktyczne w stosunku do uczniów powiedział prezes Vella.

Spotkanie uświetniły występy dziecięcych zespołów tanecznych.

Marek Weiss