Prawo spadkowe w NSW – część 3

Artykuł sponsorowany

Wolność spadkowa vs dziedziczenie ustawowe.

Prawo spadkowe w NSW: Wolność testamentowa

W NSW istnieje dowolność, jeśli chodzi o osoby, którym możemy zapisać nasz majątek. Należy jednak pamiętać, że spadkodawca ma obowiązek zabezpieczyć w pierwszej kolejności potrzeby małżonków, konkubentów oraz dzieci (a także osób zależnych majątkowo). W przeciwnym razie osoby te mają prawo wystąpić do sądu z roszczeniem spadkowym (Family Provision Claim). Do grona potencjalnie uprawnionych należą również byli małżonkowie oraz partnerzy de-facto, czyli byli konkubenci i konkubiny.

Kto może złożyć roszczenie testamentowe (Family Provision Claim):

• Mąż, żona

• De-facto partner (pod warunkiem, że była to osoba mieszkająca ze zmarłym w gospodarstwie domowym)

• Dzieci

• Były mąż, była żona, byli de facto partnerzy(!)

• Osoby, częściowo lub w pełni zależne majątkowo od zmarłego

• Wnuczkowie, będący członkami gospodarstwa domowego zmarłego

• Osoby, z którymi zmarły był w bliskiej relacji w czasie śmierci

Lista osób potencjalnie uprawnionych do złożenia roszczenia spadkowego jest bardzo długa. Przy sporządzaniu testamentu należy bardzo dokładnie zastanowić się, kto po naszej śmierci może złożyć takie roszczenie. Odpowiednie zapisy w testamencie mogą w dużej mierze zmniejszyć ryzyko takich roszczeń a przez to zapobiec długotrwałym i kosztownym konfliktom.

Prawo spadkowe w NSW: dziedziczenie ustawowe (bez testamentu) – część 1

Co w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu?

W przypadku osób zmarłych w NSW po 1 marca 2010 zastosowanie ma nowa formuła dziedziczenia ustawowego. Nowa formuła umacnia uprzywilejowaną pozycje małżonka a także wprowadza regulacje w przypadku wielu małżonków oraz parterów de facto* (konkubentów). Głowne zmiany:

• zlikwidowano różnice między rodzeństwem rodzonym i przyrodnim;

• kuzynostwo w pierwszej linii może dziedziczyć w przypadku, gdy brak małżonka, dzieci, rodzeństwa i rodziców;

• rozszerzono krąg uprawnionych do składania wniosku o udział w spadku, gdy zmarły nie pozostawił rodziny;

• wprowadzono wymóg, że spadkobierca musi przeżyć spadkodawcę o co najmniej 30 dni;

• oraz specjalne zapisy dotyczące rdzennych Australijczyków.

W naszym następnym artykule dowiedzą się Państwo więcej na temat dziedziczenia ustawowego (bez testamentów), do czego uprawnia ono współmałżonków oraz co się dzieje z majątkiem, gdy zmarły nie miał małżonka.

 

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga www.benefitlegal.com.au/category/blog/ i strony na facebook www.facebook.com/BenefitLegalLawyers/