Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt Senatu RP — dwóch dodatkowych senatorów RP wybieranych przez obywateli polskich zamieszkałych za granicą

Szanowni Państwo,

 Senator Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Gogacz przesłał do Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) korespondencję zawierającą list objaśniający projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (jako druk senacki 985) wraz z prośbą o komentarze i uwagi (linki do  dokumentów poniżej).

 Przesłany projekt zmiany ustawy zasadniczej postuluje zwiększenie liczby mandatów senatorskich o dwa, czyli zwiększenia ich liczby ze 100 do 102. Dwa dodatkowe mandaty miałyby być obsadzone przez reprezentantów Polonii i Polaków za Granicą w drodze powszechnego głosowania obywateli polskich zamieszkałych poza krajem. Jako rekonesans legislacyjny dokument nie zawiera szczegółów procedury wyborczej, aczkolwiek p. senator Janina Sagatowska w oddzielnym liście  wskazuje, ze jeden z mandatów obsadzony byłby przez reprezentanta Polonii zza wschodniej granicy a drugi zza zachodniej granicy Polski.

Przedstawiona inicjatywa legislacyjna, jak podkreślają autorzy tej ustawy, jest rezultatem wielu dyskusji, zarówno w Polsce jak i w kręgach polonijnych, zwracających uwagę na  potrzebę reprezentacji w Senacie RP Polonii i Polaków za granicą. Zachęcamy zatem Państwa, również tych którzy słyszą o tej inicjatywie po raz pierwszy,  o zgłoszenie uzupełnień, uwag bądź opinii do tego projektu.

Komentarze prosimy przesyłać na adres RNPA: secretary@polishcouncil.org.au w terminie do 26 listopada. Po tym terminie Sekretariat RNPA opracuje, na podstawie otrzymanych wpisów, spójny tekst będący odpowiedzią członków RNPA na przedstawioną propozycję zmiany polskiej ustawy zasadniczej.

Z góry dziękujemy za współpracę!

Z poważaniem,
Helena Andrusiewicz
Sekretarz RNPA

Linki do dokumentów:

List od Senatora Stanislawa Gogacza

Druk senacki nr 985