Robocza wizyta posła Dworczyka w Australii

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
L-p: Witold Skonieczny, Elżbieta Lewandowska, Andrzej Klita, poseł Michał Dworczyk, dr Ryszard Dzierzba, Andrzej Zawodziński fot. Bogumiła Filip

W pierwszym tygodniu grudnia złożył roboczą wizytę w Australii poseł na Sejm RP Michał Dworczyk, Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za granicą, członek Komisji Obrony Narodowej. 

Poseł Dworczyk spotkał się z Polonią w Brisbane, Canberze i w Sydney. W stolicy gospodarzem poselskiego spotkania z Polonią był ambasador Paweł Milewski. 

Tematem rozmów i konsultacji przewodniczącego Dworczyka były sprawy nurtujące Polaków mieszkających w Australii oraz współpraca Polonii z instytucjami i urzędami polskimi.
Jednym z gorących tematów poruszonych na spotkaniu w Konsulacie RP w Sydney była sprawa lustracji Polonii australijskiej. Poseł Dworczyk powiedział, iż jest przekonany, i ma nadzieję, że „po zmianach administracyjnych i personalnych przeprowadzanych w IPN, temat badań nad Polonią zostanie podjęty na poważnie i Instytut  zaangażuje się i pomoże tym środowiskom, które chcą taką lustrację przeprowadzić”.
Posła Dworczyka pytano m.in. o możliwość zmniejszenia bardzo wysokich podatków od emerytur zagranicznych naliczanych przez Polskę. Proszono o zmianę nadawanego w SBS TV programu Polsat na program TVP. Rozmawiano też o sytuacji Polaków na Litwie i o trudnych stosunkach polsko-ukraińskich.
Poseł Michał Dworczyk rzeczowo i konkretnie odpowiadał na pytania nurtujące Polonię.

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
L-p: Andrzej Klita, poseł Michał Dworczyk, dr Ryszard Dzierzba, Andrzej Zawodziński foto. Bogumiła Filip

Podczas spotkania w Konsulacie RP cztery osoby otrzymały medale Pro Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przyznane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Poseł Dworczyk wręczył medale dr. Ryszardowi Dzierzbie, Witoldowi Skoniecznemu, Andrzejowi Klicie i Andrzejowi Zawodzińskiemu.

Marek Weiss