Nagrody Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

DSC_3032-as
W pierwszym rządzie stoją od lewej: Marysia Nowak, Zosia Ciesielska, Zuzanna Baran, Adam Pisani, Emilia Michalak, Lilianna Baran, Anna Kryj, Barbara Potaczała, Agnieszka Misiak, Emilia Zwolak, Barbara Konkołowicz, Elżbieta Cesarski. W drugim rzędzie stoją od lewej: Gosia Vella, Anita Baran, Julia Pawłowska, Regina Jurkowska, Olivia Talar, Albert Vella, Olivia Kuźbik.

Nagrody stypendialne Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego i Rocznica Konstytucji 3 Maja

Żeby Polska była Polską
Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stępów,
Nasz rodowód, nasz początek
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha…
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą:
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska, była Polską

Uroczystość z okazji 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie przygotowana przez Polską Macierz Szkolną w Nowej Południowej Walii  odbyła się w w sobotę 14 maja 2016. Na koncert w Klubie Polskim w Ashfield przybyli zaproszeni goście reprezentujący władze stanowe, Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele organizacji australijskich i polskich, nauczyciele, uczniowie szkół polskich, zespoły taneczne oraz wspaniała grupa Polonii z Sydney. 
Mieliśmy przyjemność gościć ks. Kamila Żyłczyńskiego TCH, panią Reginę Jurkowską Konsul Generalną RP, panią Małgorzatę Kwiatkowską reprezentującą Radę Naczelną Polonii Australijskiej, Adama Gajkowskiego reprezentującego Federację Polskich Organizacji w NPW, pana Albert Vella prezesa Federacji Szkół Etnicznych w NPW, panią Marysię Nowak Przewodniczącą Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW.

Pani Regina Jurkowska Konsul Generalna RP jak i Adam Gajkowski  w swoich przemówieniach nawiązali do 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja z 1791 i jej historycznego znaczenia jako pierwszej konstytucji w Europie. 
Ksiądz Kamil w swoim wystąpieniu nawiązał do jakże ważnego dla Polski jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski przyjętego przez Mieszka I, celebrowanego przez cały rok 2016 nie tylko w Polsce ale na wszystkich kontynentach, gdzie mieszkają Polacy. Podkreślił jak niezmiernie istotne dla nas wszystkich jest duchowe zrozumienie i życzliwa współpraca. 

Alber Vella w swoim wystąpieniu podkreślił jak uczniowie uczący się języków obcych są bogatsi o inne kultury, i gratulował polskim szkołom i nauczycielom życząc dalszej owocnej działalności. Jako prezes Federacji Szkół Etnicznych bardzo dynamicznie występuje w imieniu szkół nauki języków na forum stanu Nowej Południowej Walii i muszę podkreślić, że szczególnie wykazuje duże poparcie dla polskiego szkolnictwa.  

Marysia Nowak kończąc oficjalną część uroczystości podkreśliła znaczenie „słowa”. Polskie słowo, które nas łączy, którego uczniowie uczą się w polskich szkołach i jednocześnie moc słowa, które przekazujemy uczniom i drugiemu człowiekowi. „Słowo”, które jest ponadczasowe, jak zawarte w haśle Bóg, Honor i Ojczyzna.

W części artystycznej mieliśmy przyjemność posłuchać utworów  Fryderyka Chopina – „Nokturn C Moll” op.48 numer 1 oraz „Scherzo B Moll” op.31 w wykonaniu Grzegorza Kindy utalentowanego pianisty, który poza koncertami  w Australii i innych krajach dzieli się swoim doświadczeniem ze swoimi studentami w Sydney.

Występy zespołów folklorystycznych „Podhale” w tańcu spiskim i zespół „Syrenka” w tańcu kaszubskim nagrodzone zostały wielkimi brawami. Prezentacja pięknych tańców ze śpiewem z różnych regionów Polski, pełnych werwy i barwnych kostiumów zawsze zachwyca nawet najbardziej wytrawnych widzów. Inscenizacje słowno-muzyczne oraz pięknie recytowane wiersze podkreślające „3 MAJ” wykonane zostały przez uczniów z Polskich Szkół w Ashfield, Liverpool, Marayong, Randwick i North Ryde była wspaniałą lekcją historii, gdzie uczniowie – w bardzo obrazowej formie przedstawili ducha walki o niepodległość i uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Jest to karta naszej historii, której wielkość i znaczenie każdego roku uroczyście celebrowane są przez Polaków i Polonię rozproszoną po całym świecie.  Wielkie gratulacje należą się uczniom z tych szkół jak zarówno nauczycielom, którzy z wielką troską i zaangażowaniem uczą języka polskiego dzieci i młodzież nawet już z drugiego czy trzeciego pokolenia  przekazują im polską kulturę i tradycje. 

Nie zabrakło też młodych muzycznych talentów z polskich szkół sobotnich. Alina Jurkowska, wykonała na klarnecie  „Tumbledown blues” Jamesa Rae; Paulina Jurkowska, zagarała na gitarze klasycznej „Rondo” Ferdinando Carulli; w wykonaniu Kai Talar usłyszeliśmy wykonany na skrzypcach „Pachelbel’s Canon”. Kaya grała razem z ojcem, skrzypkiem Jarkiem Talarem. Emilia Jurkowska  wykonała na flecie „Allegro” Vivaldiego; Christian Gad, na fortepianie, zagrał „Theme from symphony nr 40” Mozarta i „Balladę” Johanna Friedrich Burgmullera.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody stypendialne Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego. 
W konkursie brały udział młode osoby, które w roku 2015 i w latach poprzednich uczyły się języka polskiego, brały czynny udzial w polskiej szkole, w organizacjach polskich lub  tańczą w Zespołach Folklorystycznych, należą do Harcerstwa bądź wyróżniają sie w prezentowaniu swojej polskości na forum australisko-polskim godnie podkreślając  swoje polskie korzenie.

W imieniu nagrodzonych podziękowała  Abigail Latecka (listę nagrodzonych uczniów podajemy poniżej).  
Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowanie szczególnie starszej Polonii,  kombatantom, którzy od powstania szkół i Polskiej Macierzy Szkolnej zawsze wspierali duchowo i finansowo w powstaniu i utrzymaniu szkolnictwa w Australii.

Dziękujemy za Honorowe Poczty Sztandarowe. Dziękujemy wszystkim wykonawcom Grzegorzowi Kinda, wspaniałym zespołom: Podhale i Syrenka, uczniom i nauczycielom polskich szkół, p. Marianowi Polakowi za operowanie sprzętem muzycznym.

Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji. Popierajmy naukę języka polskiego i całe szkolnictwo polskie na dalekich od Polski Antypodach. 

Za Zarząd Polskiej Macierzy 
Szkolnej w NPW
Elżbieta Cesarska

Nagrody stypendialne Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

W sobotę 14 maja w Klubie Polskim w Ashfield podczas uroczystości z okazji 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja,  tradycyjnie przygotowanej i prowadzonej przez Polską Macierz Szkolną w Nowej Południowej Walii zostały wręczone nagrody stypendialne Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego.

Dzięki fundatorowi ś.p. Witoldowi Szupryczyńskiemu, którego oryginalny fundusz został powiększony o donację śp. Janiny Neronowicz, ś.p. Wiesławy Szupryczyńskiej, SPK oraz corocznym dotacjom prywatnych osób Fundacja kontynuuje tradycje nagradzania wyróżniającej się młodzieży polonijnej za naukę języka polskiego i utrzymanie tradycji i kultury polskiej w Australii.

W obecności honorowego powiernika Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego pana mgr. inż. Jerzego Moskały OAM, ceremonii wręczenia nagród stypendialnych za rok 2015 dokonała pani Barbara Konkołowicz prezes Koła Akademików Polskich w Australii. Nagrodzonych uczniów prezentowała pani Elżbieta Cesarska, a w imieniu młodzieży podziękowała za nagrody stypendialne pani Abigail Latecka.

Nagrody pieniężne otrzymali:

1. Pani Zuzanna Baran z Springwood – za naukę języka polskiego i aktywny udział w szkolnych uroczystościach. Chętnie włącza się w różne akcje na rzecz szkoły, reklamę czy przygotowanie iPadów dla nauczycieli. Artystycznie uzdolniona Zuzanna brała udział w różnych konkursach dumnie podkreślając swoje polskie pochodzenie. W tym roku zdobyła pierwsze miejsce na Royal Easter Show za mozaikę ceramiczną zatytułowaną „Flight to freedom”.  
2. Pani Abigail Latecka z Castle Hill – za naukę języka polskiego i aktywne uczestnictwo w Zespole Tanecznym Lajkonik, działalność w harcerstwie i w grupie parafialnej polskiego kościoła w Marayong. Za prezentowanie w Australii polskich tańców ludowych na uroczystościach szkolnych i na polskich imprezach: Pol-Art, Polish Christmas na Darling Harbour. 
3. Pani Julia Pawłowska z Liverpool – za naukę języka polskiego, zaangażowanie w grupach parafialnych przy kościołach w Cabramatta i Fairfield oraz za aktywne uczestnictwo w zespole tanecznym Podhale. Za prezentowanie polskiej kultury na forum polsko-australijskim i aktywny udział w imprezach: Polish Christmas na Darling Harbour.
4. Pani Olivia Talar z Ryde – za naukę języka polskiego, zaangażowanie w przedstawieniach szkolnych i nagrody w konkursach szkolnych. Za aktywny udział w harcerstwie i w Zespole Tanecznym Syrenka. Za wielką dumę z polskiego pochodzenia i prezentację polskich tańców ludowych w Australii na Polish Christmas na Darling Harbour. 
Wszystkie nagrodzone panie przygotowują się do zdania matury z języka polskiego.

Książki i dyplomy dla najlepszych uczniów z polskich szkół sobotnich na poziomie podstawowym wręczyła pani Barbara Potaczała powiernik Fundacji im. Harcmistrza Szupryczyńskiego. 

Nagrody te otrzymali:

Olivia Kuźbik – Polska Szkoła w Ashfield
Emilia Michalak – Polska Szkoła w Liverpool
Adam Pisani – Polska Szkoła w Marayong
Kasia O’Sullivan i  Zosia Urane – Polska Szkoła w Newcastle
Sophie Ciesielski – Polska Szkoła w North Ryde
Lilianna Baran – Polska Szkoła w Randwick

W imieniu powierników Fundacji dziękujemy za finansowe wsparcie wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności pani Natalii Kułakowskiej, która przez wiele lat wspiera Fundację.
Dziękujemy młodzieży, rodzicom, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, harcerstwu i zespołom tanecznym za wieloletnią pracę w nauczaniu języka polskiego, przekazywaniu i krzewieniu tradycji i kultury polskiej w Australii. 
Dziękujemy wszystkim polskim mediom za ogłaszanie konkursu: Pulsowi Polonii, Expressowi Polsko-Australijskiemu, Tygodnikowi Polskiemu, Bumerangowi Polskiemu, Radiu SBS, Radiu 2000. 
Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów w nauce języka polskiego i poczucia dumy z polskich korzeni. 

W imieniu powierników Fundacji im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego
Elżbieta Cesarski
Zdjęcia dr Andrzej Kozek, Puls Polonii