Rządowa dotacja na zakup pierwszego domu/The First Home Owner Grant (FHOG) scheme

Artykuł sponsorowany

Jeśli chodzi o zakup domu, może to być jednocześnie ekscytujące i stresujące.
Czas i wysiłek wymagany do zaoszczędzenia odpowiedniego depozytu na zakup pierwszego domu jest ogromny, szczególnie gdy staramy się ominąć „Lenders Mortgage Insurance” lub gwarantora pożyczki. Średnia krajowa * na zaoszczędzenie 20% depozytu wynosi obecnie 4,6 lat (dom) i 4,2 lata (apartament).

The First Home Owner Grant (FHOG) scheme (Rządowa dotacja na zakup pierwszego domu)

System FHOG został wprowadzony 1 lipca 2000 r., aby zrównoważyć wpływ GST na zakup lub budowę domu. Jest to system krajowy, który jest finansowany i administrowany przez stany i terytoria.

Podczas gdy w ciągu ostatnich lat ulegał on zmianom (np. nie jest już płatny dla wnioskodawców, którzy kupują nieruchomość z drugiej ręki), w obecnej formie program FHOG obejmuje jednorazową dotację należną wnioskodawcom, którzy kupują lub budują nowy dom, w którym mają mieszkać.

Uwaga: jednorazowa dotacja jest płatna za każdą kwalifikującą się transakcję, niezależnie od liczby wnioskodawców. Co więcej, nie ma testu na dochody lub majątek, aby zakwalifikować się do jednorazowej dotacji.

Poniżej są spisane najnowsze kryteria do programu FHOG w odniesieniu do każdego stanu i terytorium. Jednakże, dla zwięzłości, Nowa Południowa Walia zostanie szczegółowo omówiona, podczas gdy inne stany i terytoria podświetlą tylko istotne odchylenia od Nowej Południowej Walii.

Nowa Południowa Walia (NSW)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2016 r.  kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000. W szczególności, aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Umowa zakupu nowego domu lub wybudowania nowego domu musi być w dniu 1 stycznia 2016 r. lub późniejszej. Transakcje „owner-builder” mogą być kwalifikowalne, jeśli prace budowlane rozpoczęły się od lub po 1 stycznia 2016 r.
 • Dom musi być zupełnie nowym domem. Nowy dom to taki, który nie był wcześniej zajmowany lub sprzedawany jako miejsce zamieszkania i obejmuje także znacznie odrestaurowany dom i dom zbudowany w celu zastąpienia zburzonych pomieszczeń. Ponadto rodzaj domu musi być stałym mieszkaniem, które nadaje się do zamieszkania, na przykład wolnostojący dom, duplex, mieszkanie lub „townhouse”.
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać limitu. Od 1 lipca 2017 r. limit wynosi $600 000 za nowy dom lub mieszkanie i $750 000 za nieruchomość, w której zawiera się umowę na budowę.
 • Kandydat musi mieć ukończone 18 lat (mogą być zwolnienia), być stałym rezydentem lub obywatelem Australii, a także osobą fizyczną [nie jest spółką ani funduszem powierniczym (mogą być stosowane zwolnienia w odniesieniu do pełnomocnika osoby niepełnosprawnej)].

W przypadku wspólnych wnioskodawców co najmniej jeden wnioskodawca musi być stałym mieszkańcem lub obywatelem Australii, a każdy wnioskodawca musi być osobą fizyczną.

 • Wnioskodawca lub współmałżonek nie mógł wcześniej otrzymać dotacji w żadnym stanie lub terytorium (o ile nie został później spłacony).
 • Wnioskodawca lub współmałżonek nie mógł posiadać udziału w nieruchomości mieszkalnej w Australii przed 1 lipca 2000 r . lub po, jeżeli zamieszkiwali oni nieruchomość przez nieprzerwany okres 6 miesięcy lub dłużej.
 • Wnioskodawca musi zająć miejsce zamieszkania jako główne miejsce zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy oraz zostać tam przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Wnioskodawca musi złożyć wypełniony wniosek o system FHOG i wszystkie dokumenty potwierdzające w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy nowego domu.

Wiktoria (Victoria)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od dnia 1 lipca 2013 r. , kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000; jednak w przypadku kwalifikujących się transakcji dokonanych od 1 lipca 2017 r. (i przed 1 lipca 2020 r.) w przypadku nowych domów wybudowanych w regionalnej Wiktorii, kwota dotacji wynosi do $20 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data umowy musi przypadać na dzień 1 stycznia 2013 r. lub później [lub w dniu 1 lipca 2017 r. lub później (i przed 1 lipca 2020 r.), Zgodnie z powyższymi rozważaniami].
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $750 000.
 • Wnioskodawca musi zająć miejsce zamieszkania jako główne miejsce zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy, oraz przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.

Queensland

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 lipca 2018 r., kwota dotacji wynosi do $15 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na 1 lipca 2018 r. lub później.
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $750 000.

Australia Zachodnia (WA)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 lipca 2017 r., kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000. Uwaga: kwota doładowania w wysokości $5000 była dostępna dla kwalifikujących się transakcji zrealizowanych między 1 stycznia a 30 czerwca 2017 r. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na dzień 1 lipca 2000 r. lub później.
 • Całkowita wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać,

 — $750 000, w przypadkach, gdy znajduje się na południe od 26 równoleżnika (południowej szerokości geograficznej).
— $1 000 000 w przypadkach, gdy znajduje się on na północ od 26 równoleżnika.

 Australia Południowa (SA)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2014 r., kwota dotacji wynosi do $15 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na dzień 1 stycznia 2014 r. lub później.
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $575 000.

Tasmania

W przypadku kwalifikowanych transakcji zrealizowanych od 1 lipca 2018 r. (i przed 1 lipca 2019 r.), kwota dotacji wynosi do $20 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji, data umowy musi przypadać na dzień 1 lipca 2018 r. lub później (oraz przed 1 lipca 2019 r.) – w przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych w dniu 1 lipca 2019 r. lub po tej dacie kwota dotacji wynosi maksymalnie $10 000.

Australijskie Terytorium Stołeczne (ACT)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2017 r. (i przed 1 lipca 2019 r.), kwota dotacji wynosi maksymalnie $7 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na dzień 1 stycznia 2017 r. lub później (i przed 1 lipca 2019 r.).
 • Łączna wartość nieruchomości mieszkalnej nie może przekraczać $750 000.
 • Wnioskodawca musi zająć miejsce zamieszkania jako główne miejsce zamieszkania w ciągu 12 miesięcy od rozliczenia lub zakończenia budowy, oraz przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.

Terytorium Północne (NT)

W przypadku kwalifikujących się transakcji zrealizowanych od 1 stycznia 2015 r., kwota dofinansowania wynosi do $26 000. Aby zakwalifikować się do otrzymania dotacji:

 • Data kontraktu musi przypadać na 1 stycznia 2015 r. lub później.
 • Przynajmniej jeden wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat (mogą mieć zastosowanie zwolnienia).

Patrząc do przodu

Podczas gdy przekazaliśmy dokładniejsze informacje o systemie FHOG oraz o jego roli w udzielaniu pomocy przyszłym właścicielom domów na rynku nieruchomości, należy pamiętać, aby nie spieszyć się z zakupem lub budowaniem pierwszego domu. Posiadanie domu będzie niewątpliwie jedną z największych decyzji finansowych, które podejmujemy w naszym życiu i jako takie należy dokładnie ją rozważyć i zaplanować.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego artykułu, nie wahaj się z nami skontaktować.

* Bankwest. (2017). Raport o kupujących za pierwszym razem.

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
michael@aptwealth.com.au 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

Oświadczenie. Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla ciebie.