Sprawozdanie z konferencji dla nauczycieli szkół polonijnych

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia

W dniach 29.09. – 2.10.2016 roku w Canberze odbyła się konferencja „Nowoczesne techniki nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce w australijskiej szkole polonijnej”. 

W spotkaniu uczestniczyło 47 osób, z 17 szkół polonijnych, z 4 australijskich stanów: Wiktorii, Nowej Południowej Walii, Queensland i Australijskiego Terytorium Stołecznego.  
Krajową konferencję nauczycieli zaszczyciła swoją obecnością Pani Regina Jurkowska – Konsul Generalny RP w Sydney.  
Organizatorkami tego wydarzenia były Pani Elżbieta Cesarska (przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej) oraz Pani Bożena Iwanowska (Koordynator Działu Szkolnego Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii), przy wsparciu finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wspólnoty Polskiej w Ostródzie. Dodatkowi sponsorzy to Konsulat Generalny RP w Sydney, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Miejscem spotkania licznie reprezentowanych nauczycieli języka polskiego i wiedzy o Polsce z całej niemal Australii był Ośrodek Jana Pawła II oraz Hotel Ibis w Narrabundah. 
Spotkanie poprowadziła Pani Liliana Sosnowska – przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Jest to jednostka Ministerstwa Edukacji Narodowej wspomagająca merytorycznie i metodycznie nauczycieli polonijnych.

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wystąpień ilustrowanych licznymi slajdami, prezentacjami, jak też fragmentami podręczników elektronicznych. 
Dotyczyły one nowoczesnych technik nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, wspomaganych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (m.in. interaktywnymi mapami i atlasami Polski, programami multimedialnymi, e-tekstami i e-lekcjami). 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się panele tematyczne: „Informacja to potęga” oraz „Wiem co i wiem jak, czyli nowatorskie podejście do lekcji języka polskiego”. Odnosiły się one do metod, narządzi i strategii efektywnego wyszukiwania informacji w sieci globalnej, przydatnych w pracy współczesnego polonisty, a także przykładowych możliwości ich wykorzystania podczas lekcji języka polskiego i wiedzy i Polsce. 
Przy tej okazji rozmawiano m.in. o otwartych zasobach edukacyjnych, encyklopediach internetowych, bibliotekach wirtualnych i cyfrowych, czasopismach elektronicznych, wirtualnych wycieczkach oraz blogach polonistycznych, wirtualnych muzeach i podręcznikach.
Ponadto, uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w zajęciach na następujące tematy: „Dydaktyka medialna”, „Piosenka jest dobra na wszystko” oraz „Śpiewać każdy może”. Tworzyli też małą bibliotekę własnych zasobów edukacyjnych, podkłady i śpiewniki muzyczne oraz prezentowali samodzielnie przygotowane projekty wokalno-muzyczne. 

Niezwykle interesujące okazały się być wystąpienia dwóch naszych koleżanek: Pani Haliny Puszkar i Pani Marzena Stankiewicz oraz Pana dr Piotra Kipki, który w bardzo przystępny sposób omówił trudne zagadnienie „Gramatyki w australijskiej szkole i szkole polskiej”. 

Drugiego dnia konferencji – dla jej uczestników – przewidziana została krótka wycieczka po stolicy Australii. Nauczyciele polonijni zwiedzili gmach nowego parlamentu, muzeum poświęcone pamięci ofiar wojennych oraz budynek mennicy. 

Natomiast trzeciego dnia wieczorem odbyła się recepcja w Ambasadzie RP w Canberze. Rozpoczęła się ona przemówieniem Ambasadora RP w Australii – Pana Pawła Milewskiego, a później głos zabrały Panie organizatorki: Elżbieta Cesarska i Bożena Iwanowska. Obecna była także Pani Regina Jurkowska – Konsul Generalny RP w Sydney.  
Korzystając z tradycyjnej, typowo polskiej gościny w naszej ambasadzie w Canberze, zgromadzeni goście, prelegenci i uczestnicy konferencji z różnych australijskich szkół i stanów, mieli możliwość poznania się nawzajem, dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Nawiązane w ten sposób nowe kontakty oraz przyjaźnie w przyszłości z pewnością zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami, które to z kolei przyczyniać się będą do propagowania i rozwoju nauki języka oraz kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w Australii.

Na koniec, warto dodać, iż każdy z uczestników konferencji otrzymał zaświadczenie o ukończeniu 18-godzinnego kursu z zakresu „Nowoczesnych technik nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce w australijskiej szkole polonijnej” oraz płytę CD z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli, przygotowanymi przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie).

Sporządziły: Anna Polgar i Magdalena Delport

Zdjęcia archiwum organizatorów Konferencji