ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Jest u nas w kraju jedno święto takie
Kiedy się rozumieją Polacy z Polakiem;…”

(Ernest Bryll – Rzecz Listopadowa)

Celebrowanie Święta Niepodległości rozpoczęło się dla sydnejskiej Polonii w środę, 9 listopada, uroczystością zorganizowaną przez Polski  Konsulat. To listopadowe popołudnie było takie, jak być powinno w Polsce  – pochmurne i deszczowe.Niepewna aura nie powstrzymała jednak wielu przedstawicieli środowisk polonijnych, którzy tłumnie stawili się aby celebrować tę tak ważną dla każdego Polaka rocznicę.
Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie  hymnów – australijskiego i polskiego. Następnie p. Marta Kieć-Gubała pełniąca rolę Mistrzyni Ceremonii poprosiła do mikrofonu Panią Konsul Generalną, Reginę Jurkowską. Po oficjalnym powitaniu zebranych  Pani Konsul wygłosiła  serdeczne, patriotyczne przesłanie. 

Najpierw nawiązała Pani Konsul do wydarzeń sprzed 98. lat podkreślając, że Polska nie powstała wówczas. Polska istniała jako państwo od wielu setek lat. W roku 1918 odzyskała jedynie utraconą na pewien czas niepodległość. Trwającą 1050 lat państwowość Polski celebrowaliśmy w tym roku podczas Święta 3 Maja  w sydnejskiej Katedrze NMP. Tamta uroczysta Msza św. zgromadziła wówczas setki Polaków, a wśród nich rzesze młodzieży z zespołów tanecznych oraz drużyn harcerskich i zuchowych.
Rok następny, powiedziała Pani Konsul, został decyzją Senatu poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Był on wielkim patriotą, który zorganizował pierwsze powstanie, jako wyraz sprzeciwu wobec rozbiorów Polski. W roku 2017 upływa 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki bohatera nie tylko Polski ale i Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Celebrowanie tej rocznicy zyskało akceptację UNESCO i rok 2017 obchodzony będzie jako Światowy Rok Tadeusza Kościuszki.

Pani Konsul zaapelowała aby mieszkający w Australii Polacy włączyli się jeszcze bardziej aktywnie w celebrowanie naszych uroczystości państwowych i narodowych. Ta aktywność może przybierać różne formy. Jedną z najważniejszych dziedzin jest propagowanie polskości wśród młodego pokolenia. Musimy doprowadzić do zwiększenia liczebności uczniów w polskich klasach szkół sobotnich, aby zapobiec tendencji ich kurczenia się a nawet likwidacji.
Słowa Pani Konsul spotkały się z aplauzem publiczności.
Kolejnym podniosłym momentem spotkania była ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych:
Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymała pani Clare Birgin, Australijka, która w latach 80. była pracownikiem Ambasady Australijskiej w Warszawie.
Za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, Krzyż Wolności i Solidarności otrzymał pan Jerzy Wysocki.

  • Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in Australia
    fot. Tom Koprowski

Obydwoje nagrodzeni podziękowali za swoje wyróżnienia, a publiczność odpowiedziała na to gromkimi brawami.
Na tym zakończyła się oficjalna część obchodów Święta Niepodległości Polski.
Część artystyczną uświetnił swoim występem warszawski wokalista i aktor – Artur Gotz, występujący w towarzystwie pianisty Dawida Ludkiewicza. W repertuarze koncertu znalazły się śpiewane i recytowane fragmenty utworów poetyckich Czesława Miłosza, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego i Tadeusza Różewicza. Artysta wykonał wiele piosenek i pieśni znanych z repertuaru gwiazd polskiej estrady minionych dziesięcioleci – m.in. Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, Ewy Demarczyk, czy Marii Rodowicz. Z ogromnym aplauzem publiczności spotkała się interpretacja Artura  Gotza słynnej pieśni Bułata Okudżawy – Modlitwa Francois Villon. Artysta zmuszony brawami publiczności wykonał tę pieśń powtórnie na zakończenie swojego koncertu. 
Później, celebrowanie Święta Niepodległości Polski kontynuowane było już w sposób mniej formalny. Uczestnicy, korzystając z gościnności Konsulatu, spędzali czas na rozmowach z artystami, na robieniu sobie pamiątkowych fotografii oraz na planowaniu uczestnictwa w kolejnych uroczystościach, które miały się odbyć w kilku następnych dniach.

W sobotę, 12 listopada znaczna grupa Polaków zebrała się na Mszy św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki  Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Marayong. Serdeczne, płomienne przesłanie usłyszeliśmy tam w homilii wygłoszonej przez ks. Tadeusza Przybylaka SCh.
W niedzielę, 13 listopada Centralna Akademia Listopadowa, zorganizowana przez Federację Polskich Organizacji w NPW odbyła się w Klubie Polskim w Ashfield. Uroczystość poprowadził Prezes Federacji, dr Ryszard Adams Dzierzba. Doskonały program artystyczny opracowała oraz przygotowała pani Bożena Szymańska. Młodzi recytatorzy, wokaliści i muzycy pokazali wielką skalę swoich możliwości, a Pani Bożena po raz kolejny potwierdziła  swoje zdolności.organizacyjne.

Kolejnym wyzwaniem jakie wkrótce czeka australijską Polonię będzie celebrowanie Roku Kościuszkowskiego. Już teraz musimy się do tego przygotowywać pamiętając, że jedynie w Australii najwyższy szczyt Kontynentu, w Górach Śnieżnych nosi imię tego słynnego Polaka.

Marianna Łacek